گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی پانزده خرداد ، سال 1400

 

گزارش عملکرد سالیانه 1400

  • خرید کتاب رفرانس دستیاران جراحی فوق تخصص دست Green’s Hand Surgery, 2022, 8ed.
  • امانت، بازگشت و تمدید منابع اعضا کتابخانه بصورت حضوری و غیر حضوری
  • ورود اطلاعات منابع خریداری شده و یا اهدایی به کتابخانه در نرم افزار تخصصی کتابخانه  آذرخش و سازماندهی منابع مذکور براساس خط مشی کتابخانه
  • کمک به پزشکان، دستیاران، دانشجویان و همکاران محترم برای یافتن اطلاعات مورد نیاز (از قبیل جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته و آموزش آنها در انواع زمینه های علمی و تخصصی)
  • جستجو و دانلود کتب الکترونیکی درخواست شده
  • جستجو و دانلود مقالات درخواستی
  • ارائه خدمات سایت و جستجو اینترنتی به مراجعین
  • اطلاع رسانی به اساتید محترم هیئت علمی و دستیاران و سایر همکاران در خصوص دسترسی یا عدم دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال پزشکی و سایر اطلاع رسانی های مرتبط با کتابخانه

 

redirect url error. its must be 4 part: