کار درمانی استفاده از فعالیت های هدفمند جهت درمان بیماران به منظور ارتقاء عملکرد، ایجاد حداکثر استقلال و حفظ سلامتی می باشد. کار درمانی کیفیت زندگی را برای فردی که توانایی عملکردی او نقصان یافته یا دچار محدودیت گشته، بهبود می بخشد و به بیمار برای استقلال بیشتر کمک می نماید.

واحد کاردرمانی بیمارستان پانزده خرداد با در اختیار داشتن وسایل پیشرفته و کادری مجرب آماده ارائه خدمات به بیماران سرپایی و بستری است. این بخش از ساعت 8 صبح لغایت 13 فعال است و در طبقه اول بال غربی بیمارستان قرار گرفته است.

خدمات قابل ارائه در این بخش :

  1. متحرک سازی بافت نرم ومفاصل : تکنیکهای حرکتی وکشش ویژه برای بافتهای نرم ومفاصل
  2. ماساژ : تکنیکهای ماساژ با دست به منظور افزایش گردش خون و کاهش درد
  3. بازآموزی عصبی عضلانی : بهبود بخشیدن عملکرد عصبی عضلانی وباز آموزی حسی
  4. ارائه تمرین درمانی : تمرینات وضعیتی وحرکتی در اندامها برای افزایش دامنه حرکتی و انعطاف پذیری مفاصل
  5. اسپیلینت های مختلف برای قرار دادن عضو در حالت استراحت جلوگیری از دفورمیتی واصلاح دفرمیتی

 

 بیمه های مورد پذیرش برای بخش کاردرمانی

در بیمارستان پانزده خرداد بیمه های پایه شامل  بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و نیروهای مسلح جهت پذیرش مورد قبول است.

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب