واحد کاردرمانی مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد :

با توجه به فوق تخصصی بودن بیمارستان 15 خرداد در زمینه جراحی دست ( ترمیم تاندون و عصب) خدمات تخصصی توانبخشی ( کاردرمانی ) دست همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 14 و پنج شنبه ها از ساعت 8 صبح لغایت 13 به بیماران و مراجعین محترم ارائه می گردد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب