استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پایان نامه

نام دستیار

ردیف

دکتر اذن ا... آذر گشب

دکتر ناصر محمدخواه

بررسی عوارض اتساع دهنده های نسجی در مرکز آموزشی درمانی پانزده خرداد تهران سال 85-83

دکتر خلیل رستمی

1

دکتر  عبدالجلیل  کلانتر هرمزی  - دکتر اذن الله آذر  گشب 

دکتر  سید مهدی

 موسوی  زاده 

بررسی انگیزه های  انجام  اعمال  جراحی زیبائی  و میزان  رضایت مندی  بعد از  عمل در مراجعین  به بیمارستان  فوق  تخصصی  15 خرداد  تهران  ،سالهای  84-85

دکتر  فیض ا... نیازی 

2

 

دکتر صدالله معتمد

بررسی روش های  مختلف کاربرد سوچور در  lip plasty   رینوپلاستی و  ارائه روش پیشنهادی

دکتر علیر ضا  فدایی نائینی

3

 

دکتر  سید  اسماعیل   حسن  پور 

بررسی  دقت  معاینات  پیش  از عمل  در آسیبهای  ناحیه  4 و  5  تاندون های  فلکسور  دست 

دکتر  شهریار  لقمانی 

4

اذن الله آذر گشب 

دکتر  پرویز  مافی 

مقایسه  نتایج  ماموپلاستی  کاهنده   حجم  پستان  به  روش   پدیکول  تحتانی  و ورتیکال 

دکتر  نسیم  یونسی 

5

دکتر  پروین  یاوری

دکتر  پرویز  مافی 

بررسی آنتروپومتریک  چهره های خوشایند  مردان و  زنان  ایرانی  و مقایسه آن  با نژاد  قفقازی 

دکتر  رضا  شاهوردیانی 

6

دکتر  پروین  یاوری 

دکتر  سید اسماعیل   حسن پور 

بررسی  اندکس   های  کانن  قبل و  بعد از  جراحی  رینو پلاستی  و ارتباط   آن  با تغییرات  ایجاد  شده  بعد  از  عمل   جراحی   و میزان رضایت  بیماران 

دکتر  سید محمد

 معتمد  الشریعتی 

7

دکتر  پروین  یاوری 

دکتر  عبدالجلیل  کلانتر هرمزی 

بررسی  وضعیت بیماران  عمل شده بدلیل  شکستگی  فک  و  صورت  در  بیمارستان  15  خرداد  در  سالهای  78-81 

دکتر بابک  دوامی  

8

دکتر  عبدالجلیل  کلانتر هرمزی 

دکتر  صدرالله  معتمد 

بررسی نتایج  ماموپلاستی  و ماستوپکسی  ورتیکال  ( عمودی  ) در بیمارستان  15 خرداد طی  سالهای  79-82 

دکتر بهزاد   خوروش 

9

اذن الله آذر گشب 

دکتر  عبدالجلیل  کلانتر هرمزی 

بررسی  شیوع  شکاف  لب  و کام  و عوامل  خطر ساز  در نوزادان  متولد  شده  در مراکز  آموزشی  درمانی  دانشگاهی  تهران  در سال  80-81

دکتر سارا  قربانی 

10

 

دکتر صدالله معتمد

مقایسه نتایج فیزیوتراپی فعال با روش غیر فعال متعاقب ترمیم تاندونهای فلکسور انگشتان

حمید  عارف دغاغله دکتر

11

 

دکتر  پرویز  مافی 

مناسب  ترین  نیم  رخ  نسج  نرم  صورت  خانم  های

 جوان  ایرانی 

دکتر  محمد  رضا 

قاضی  سعیدی

12

 

دکتر  عبدالجلیل 

کلانتر هرمزی 

استئوتومی  فک فوقانی  و تحتانی  در بیماران  مراجعه  کننده  به مرکز  پزشکی  فوق  تخصصی  جراحی  پلاستیک  15 خرداد

دکتر علیرضا  بابائی 

13

 

دکتر  پرویز  مافی 

بررسی نتایج زیبائی رینوپلاستی به روش باز و بسته 

دکتر  ناصر  مظفری 

14

دکتر  گیتا  اسلامی 

دکتر  ناصر محمد  خواه 

بررسی  نتایج  میزان  موفقیت   فلپهای  آزاد  در بیمارستان  15 خرداد  تهران  در  سال  79-80

دکتر عزت   الله   تبریزیان 

15

 

دکتر  جمال  سادات   گوشه  و  دکتر  حسین 

حق  شناس 

روش   جدید  و ابداعی  درمان  شکاف   لب  یکطرفه  four  flaps  .z.plasty  (f.f.z.p )

دکتر حمید  رضا  شاپوری 

16

دکتر گیتا اسلامی

دکتر صدرا... معتمد

بررسی و مقایسه اثر فاکتور فیبروبلاستی (FGF2)( FGF1) نوترکیب انسانی در پیشگیری از نکروز فلاپ پوستی در مدل حیوانی موش صحرایی

دکتر سیدرضا رفیع

17

دکتر سید مهدی

 موسوی زاده

دکتر پروین یاوری

دکتر صدرا... معتمد

بررسی نتایج فلاپ لاتیسموس دورسی در اصلاح کمبود بافت و دفورمیتی چین تحتانی پستان به دنبال سوختگی در خانم های مراجعه کننده به مرکز 15 خرداد از 1384 تا 1388

دکتر سید نجات حسینی

18

 

دکتر عبدالجلیل

 کلانتر هرمزی

بررسی میزان موفقیت و نتایج آناستوموز میکروواسکولار با فیبرین گلوی اتولوگوس و مقایسه آن با روش سوچور کردن در نمونه های حیوانی

دکتر مهدی راستی اردکانی

19

 

دکتر سید اسماعیل  حسن  پور

بررسی علل فلج فاسیال و روشهای درمانی بر روی بیماران عمل شده در بیمارستان 15 خرداد تهران از سال 1374 لغایت 1385

دکتر آرش بیرقی  طوسی

20

دکتر علی اصغر کلاهی

دکتر پرویز مافی

بررسی نتایج عمل جراحی سپتورینوپلاستی در بیماران دچار کجی بینی در بیمارستان 15 خرداد از مهرماه 86 تامهر ماه 1388

دکتر حمیدرضا

حلاج مفرد

21

دکتر مسعود یاوری

دکتر اذن ا... آذر گشب

دکتر ناصر محمدخواه

بررسی نتایج درمانی انتقال تاندون عضله اکستانسور کارپی رادیالیس لونگوس به لترال باند انگشتان چهارم و پنجم جهت درمان دفورمیتی ulnar claw hand  در بیمارستان 15 خرداد

دکتر شاهرخ عطاریان

22

دکتر گیتا اسلامی

دکتر سید مهدی

 موسوی زاده

بررسی نتایج بازسازی لاله گوش با تکنیک Firm in  در بیمارستان 15 خرداد تهران

دکتر امیر هوشنگ نصیری

23

 

دکتر عبدالجلیل

 کلانتر هرمزی

 

مقایسه نتایج عمل باز کرونال و اندوسکوپیک لیفت پیشانی و ابرو در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد بین سالهای 88-1385

دکتر  رامین  جهادی

24

دکتر عبدالجلیل

 کلانتر هرمزی

 

دکتر  سید اسماعیل  حسن  پور 

بررسی انطباق اندازه های ایده آل بینی قبل از عمل با اندازه های بدست آمده از رینوپلاستی و ارتباط آن با رضایتمندی بیماران

دکتر مجید  عبدل  زاده 

25

دکتر اذن ا... آذر گشب

دکتر عبدالجلیل

 کلانتر هرمزی

دکتر شاهین محمدصادقی

مقایسه نتایج فلپ سوپراکلاویکولـــر جهت پوشش دیفکت های سر و گردن به روش پدیکول پوستی با روش پدیکول جزیره ای

دکتر محمدرضا شفیعی

26

دکتر محمدرضا

 قاضی سعیدی

دکتر علی اصغر کلاهی

دکتر پرویز مافی

بررسی نتایج ماموپلاستی به روش پدیکول مدیال و مقایسه آن با ماموپلاستی به روش پدیکول تحتانی

دکتر عبدالرضا روئین تن

27

دکتر پرویز مافی

دکتر علی اصغر کلاهی

دکتر سید اسماعیل

حسن پور

بررسی اثر استفاده از نخ کرومیک برفاصله بین آلارها در جراحی قاعده بینی

دکتر محمدرضا ترحمی

28

دکتر علی اصغر کلاهی

دکتر ناصر مظفری

بررسی نتایج درمانی بازسازی اسکارهای وسیع گردن و صورت با Tissue expander

دکتر محمود رضا

 اصحاب یمین

29

دکتر پرویز مافی

دکتر علی اصغر کلاهی

دکتر سید مهدی

 موسوی زاده

 

مقایسه نتایج Genioplasty  و ایمپلنت چانه در مراجعه کنندگان بیمارستان 15 خرداد بین سالهای 1378- 1388

دکتر محسن اسدی

30

 

 

 

 

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پایان نامه

نام دستیار

ردیف

دکتر موسوی زاده

 دکتر علی اصغر کلاهی

دکتر حسن پور

مقایسه اسکار کولوملا در بیماران Open Septorhioplasty  به دو روش انسیزیون پله ای ( Step) و V معکوس ( inverted V)

دکتر محمدرضا عسگرزاده

31

دکتر پرویز مافی

دکتر علی اصغر کلاهی

دکتر معتمد

بررسی فراوانی 4 دفورمیتی آناتومیکی مهم بینی در  بیماران مراجعه کننده به  بیمارستان 15 خرداد تهران جهت رینوپلاستی اولیه

دکتر مهدی اسکندرلو

32

دکتر علیرضا زالــــی  دکتر حسن رضا محمدی  دکتر علی اصغر کلاهــی

دکتر

کلانتر هرمزی

بررسی فراوانی کرانیوسینوستوزهای ارجاعی منجر به عمل جراحی بازسازی ، طی سالهای1375 الی 1390 ، به بخش جمجمه ، فک و صورت گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سید لطف ا.. افضلی

33

دکتر اذن ا... آذر گشب

دکتر مافی

بررسی میزان شیوع پروجکشن غیر طبیعی  چانه در بیماران کاندید رینوپلاستــی در  سال  1390 در بیمارستان 15 خرداد

دکتر فرناز گروهــی

34

دکتر پرویز مافی 

دکتر اذن اله آذر گشب

دکتر معتمد

کارآزمایی بالینی عوارض دو روش استئوتومی Continuous Internal  و  Perforating external  در رینوپلاستی اولیه

دکتر علیرضا صابـری

35

دکتر مافی

دکتر مهدی دولتی

دکتر آذر گشب

دکتر سعید اکبری زردخانه

دکتر

 کلانتر هرمزی

بررسی میزان  IQ و EQ  در بیماران دچار  Single suture synostosis  عمل شده بین سالهای 1375 تا 1391 در بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید

دکتر محمدرضا شیروانی

36

دکتر حسن پور

دکتر معتمد

دکتر گیتا اسلامی

دکتر

 موسوی زاده

مقایسه میزان بهبود انحراف بینی در عمل جراحی رینوپلاستی با تعبیه     گرفت   Spreader  در سمت مقعر نسبت به سمت محدب و یا هر دو سمت سپتوم بینی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد

دکتر مجید نـداف

37

دکتر محمد صادقی

دکتر گیتا اسلامی

دکتر مظفری

بررسی 5 ساله شکستگیهای ماگزیلوفاشیال در بیماران بستری در بخش جراحی پلاستیک بیمارستان 15 خرداد  در  سالهای  1391 - 1387

دکتر علـی بختیاری

38

دکترموسوی زاده

 دکتر اذن ا.. آذر گشب

دکتر حسن پور

بررسی اثر روش Staggered Osteotomy  در اصلاح جراحی تریگونوسفالی

دکتر محمد رضا هادی سیچانی

39

دکتر  کلانتر هرمزی 

 دکتر پروین یاوری

دکتر مافی

بررسی روشهای مختلف جراحی انجام شده جهت اصلاح

دفورمیتی های بینی در بیماران مراجعه کننده جهت رینوپلاستی اولیه  در بیمارستان 15 خرداد

دکتر فریال کریــم

40

دکتر حسن پور

دکتر

موسوی زاده

بررسی موارد لزوم alar base resection  و میزان رضایتمندی بیماران در بیمارستان 15 خرداد از سال 1391 - 1389

 

دکتر جمال قزلجی

41

دکتر حسن پور

دکتر اذن ا.. آذر گشب

دکتر معتمد

بررسی میزان انحراف و نیاز به گرافت های اصلاح کننده در بیماران ایرانی مراجعه کننده جهت Aesthetic rhinoplasty در بیمارستان 15 خرداد از مهر ماه سال 90

دکتر هادی آمالی امیری

42

دکتر قاضی سعیدی

دکتر پروین یاوری

دکتر مافی

بررسی نتایج ( عمل جراحی ) بلفاروپلاستی پلک فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد1390-1385

دکتر هومن خواجویی کرمانی

43

دکتر مظفری

دکتر اذن ا.. آذر گشب

دکتر

 کلانتر  هرمزی

بررسی شیوع فامیلی در بیماران مبتلا به شکاف لب و کام مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد در سالهای 1390- 1380

دکتر عبدالحمید

 قلی زاده پاشا

44

دکتر محمدصادقی

دکتر آذر گشب

دکتر مظفری

بررسی شیوع و علل رینوپلاستی ثانویه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد طی پنج سال گذشته

دکتر فــرخ سواددار

45

دکتر موسوی زاده

دکتر نریمان مصفا

دکتر حسن پور

تاثیر سپتورینوپلاستی بر فشار شریان ریوی در بیماران با انسداد بینی

دکتر محسن فدایی 

46

دکتر حسن پور

دکتر پروین یاوری

دکتر موسوی زاده

بررسی عوارض و رضایت مندی بیماران آندوسکوپیک برلیفت بین سالهای 1392و 1393 در بیمارستان 15 خرداد

 

دکتر محمد مهدی نوریان

47

دکتر معتمد

دکتر موسوی زاده

دکتر آذر گشب

دکتر حسن پور

بررسی اثر استفاده از لایه جدا کننده پانسمان محل  دهنده گرافت پوستی با ضخامت نسبی در مقایسه با روش معمول در بیمارستان 15 خرداد

 

دکتر مهدی جعفری

48

 

دکتر

 کلانتر هرمزی

بررسی کنده شدن عضله کوروگاتور سوپرسیلی از طریق جراحی رینوپلاستی بسته در افراد مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد در طی سالهای 88 الی 92

دکتر سید سعید شیرنگی

49

دکتر علی گلجانیان تبریزی

دکتر گیتا اسلامی

دکتر اذن ا... آذر گشب

دکتر حسن پور

بررسی نتایج درمان جراحی رینوپلاستی به روش Auto spreader  و Spreader graft  در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد در سال 92-93

دکتر عطاء ا... حیدری

50

دکترحسن پور

دکتر رستمی

دکتر شاهوردی

دکتر آذر گشب

دکتر معتمد

مقایسه تاثیر استفاده موضعی سلولهای بنیادی با منشا چربی و فیبروبلاست کشت شده  در بهبود سوختگی عمقی رت های آزمایشگاهی 

 

دکتر حجت مولائی

51

دکتر محمدصادقی

دکتر حسن پور

دکتر آذر گشب

دکتر مظفری

آنالیز آنتروپومتریک صورت  در  بیماران متقاضی  رینوپلاستی  مراجعه  کننده به بیمارستان 15 خرداد جهت بررسی مشکلات زیبائی صورت

دکتر ایرج پوراحمدیان

52

 

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

بررسی میزان شیوع شکاف های مادرزادی نادر جمجمه و صورت و درمانهای انجام گرفته در مراجعین به بیمارستان فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی 15 خرداد تهران از سال 82 الی 92

دکتر فرهود گوراوانچی

53

دکتر آذرگشب

دکتر حسن پور

بررسی تاثیر تزریق زیر  جلدی  اپی نفرین  در  غلظت های  مختلف  بر کاهش  خونریزی از برش های جراحی (مطالعه  تجربی روی  مدل حیوانی   Rat )

دکتر امیر مولائی

54

دکتر محمدصادقی

دکتر اسلامی

 

 

دکتر مظفری

بررسی ترمیم عصبی بصورت گرافت ( H graft ) side to side  دیستال به محل ضایعه عصبی جهت تسریع روند neurotization

 

دکتر خلیل طلایی زاده

55

دکتر حسن پور

دکتر اسلامی

 

دکتر محمدصادقی

بررسی اثر مکمل تزریقی ویتامین A  بر بقای کمپوزیت گرافت لاله گوش در موش های صحرایی

دکتر سعید عبدالهی

56

دکتر حسن پور

دکتر موسوی زاده

بررسی نتایج درمانی رینوپلاستی به دو روش   cephalic trim  و sliding flap  برای غضروف های lower lateral  دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد تهران ( سرویس آقای دکتر موسوی زاده )

دکتر محمود ناظمیان

57

دکتر نیازی

دکتر اسلامی

دکتر معتمد

بررسی آنتروپومتریک و آنالیزکمی پروفایل بینی در بیماران کاندید رینوپلاستی مراجعه کننده به مرکز  پزشکی آموزشی درمانی 15  خرداد

دکتر امیر رضا معتبر

58

دکتر آذر گشب

دکتر نیازی

استفاده از دیاترمی کنترل شده در درمان هیپرتروفی توربینت ها در بیمارانی که با شکایت انسداد بینی ناشی از هیپترومی توربینت ها به بیمارستان مدرس مراجعه کرده اند.

دکتر کامیار اژدری

59

دکتر گیتا اسلامی

دکتر رستمی

بررسی میزان شیوع ژنیکوماستی و درمانهای انجام گرفته و میزان رضایتمندی مراجعین به بیمارستان آیت ا... مدرس تهران

دکتر اصغر

اسماعیل زاده

60

دکتر گیتا اسلامی

دکتر

محمد صادقی

بررسی تاثیر پک کردن بینی بر میزان ادم و اکیموز دور چشم و خونریزی زیر ملتحمه بعد از جراحی سپتورینوپلاستی

  دکتر محمد بقائی

61

دکترضیائی

دکتررستمی

 دکتر آذر گشب

دکتر نیازی

اندازه گیری میزان گیرنده Iآنژیوتانسین II دربافت بیماران با ضایعه هیپرتروفیک اسکار و کلویید و پوست نرمال با روش الیزا ( Elisa)

 

 دکتر سید حسن حسینی هوشیار

62

دکتر حسن پور

دکتر گیتا اسلامی

 

دکتر مظفری

بررسی میزان تاثیر اکسیژن درمانی در میزان درد تورنیکه در بیماران با ترومای دست مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد در سال1395-1394

دکتر کامبیز ایزدپناه

63

دکترآذرگشب

دکتر

موسوی زاده

استفاده از تکنولوژی cad cam   در تهیه شابلون برش پوستی و پیش بینی مقدار کاهش حجم هر سینه بصورت جداگانه و شکل نهایی سینه بعد از جراحی ریداکشن ماموپلاستی

دکتر هادی رضا زاده

64

دکتر نیازی

دکتر موسوی زاده

دکتررستمی

بررسی میزان  تاثیر کرم هیرودوئید در کاهش اکیموز و ادم اطراف چشم به دنبال عمل رینوپلاستی

دکتر محمدعلی

 شهاب الدین

65

دکتر گیتا اسلامی

دکتر معتمد

بررسی فراوانی انحراف بینی و غیر قرینگی ابرو دربیماران زن مراجعه کننده جهت رینوپلاستی به بیمارستان 15 خرداد

دکتر بابک معتقدی

66

 

دکتر 

کلانتر هرمزی

بررسی نتایج رینوپلاستی در بیماران  Teen age  از سال 1382 لغایت 1392

دکتر روزبه راهبر

67

دکتر آذر گشب

دکتر حسن پور

ارزیابی اثر موضعی سم بوتولینیوم A بر میزان ترومبوز در شریان تروماتیزه موش

دکتر امیر دریانی

68

دکتر موسوی زاده

دکتر گیتا اسلامی

دکتر حسن پور

بررسی نتایج اصلاح جراحی پلاژیوسفالی سینوستوتیک یونی کرونال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان مفید در فاصله سالهای 1392 تا 1395

دکتر معصومه

عباس نژاد

69

دکترآذر گشب

 

 

دکتر معتمد

بررسی  اثر کورتیکواستروئید  (دگزامتازون  وریدی  ) بر کاهش  اکیموز و ادم  پری  اربیتال در زمانهای  مختلف در بیماران  رینوپلاستی  در بیمارستان  15 خرداد  تهران  طی سالهای 95-94

دکتر عبدالرضا شیخی

70

دکتر اسلامی

دکتر

موسوی زاده

مقایسه دو روش جراحی ترمیم نسبی عصب فمورال توسط اتوگرافت عصب آسیب دیده با روش استفاده از کاندویی ورید فمورال

 

دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور

71

دکتر موسوی زاده

دکتر ترحمی

دکترآذر گشب

دکتر محمدصادقی

بررسی  نتایج  و رضایتمندی بیماران بعد از عمل رزکسیون قاعده آلار در جراحی های رینوپلاستی در بیمارستان 15 خرداد

 

دکتر گلاویژ قصیری

72

دکترنیازی

خانم گرجی

دکتر رستمی

بررسی تاثیر فلپهای درمال 2 طرفه در میزان افتادگی پستان بعد از ماموپلاستی کاهشی با پایه تحتانی 

دکتر ندا ظهیری زرندی

73

 دکتر مظفری

خانم گرجی

دکتر

کلانتر هرمزی

بررسی میزان اثر بخشی پیوند چربی اوتولوگ در تصحیح دفورمیتی پیشانی در بیماران پلاژیوسفالی قدامی عمل نشده مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی 15خرداد از سال1390 تا 1395

 

دکتر فاطمه

 حسینی زادگان

74

دکترآذر گشب

دکتر حسن پور

ارزیابی اثر موضعی سم بوتولینیوم A  بر میزان  حفظ انگشتان  تروماتیزه  دست بیماران

 

دکتر محسن

نوروزی نیا

75

دکتر حسن پور

دکتر علی دباغ

دکتر کلانترهرمزی

بررسی نتایج  اولیه درمان  پلازیوسفالی  قدامی  با تکنیک  فلپ فرونتال   oversliding   یکطرفه بیماران   مراجعه کننده  به  مرکز  آموزشی درمانی بیمارستان مفید  97-1395

 

دکتر احمد رهنما

76

دکتر یاوری

دکتر آذرگشب

دکتر معتمد

بررسی استفاده از توکسین بوتولینیوم Type A در بهبود زخم  بعد از عمل ماموپلاستی و ابدومینوپلاستی  در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی پلاستیک  بیمارستان 15 خرداد تهران  سالهای 1396-1397

دکتر روح ا... بخشی

77

دکتر حسن پور

دکتر علی دباغ

دکتر

 موسوی زاده

بررسی تاثیر Sliding  flap غضروف LLC به جای   Cephalic trim  در بهبود عملکرد تنفسی و زیبایی بینی در بیماران کاندید عمل جراحی رینوپلاستی دربیمارستان پانزده خرداد تهران از سال 1388 تا 1398

دکتر علی رحیمیان

78

دکتر شاهرخ

دکتر آذر گشب

دکتر نیازی

تعیین میزان غلظت هیستامین در بافت بیماران با ضایعه هیپرتروفیک اسکار و کلویید به روش الیزا

دکتر محمد سروش

79

دکتریاوری

دکتر علی دباغ

دکتر روئین تن

بررسی نتایج انتقال عصب پکتورال داخلی سمت مقابل در بیماران با آسیب شبکه براکیال

دکتر هرمز محمودوند

80

 دکتر حسن پور

دکتر محمدجواد نصیری

 

 

 

دکتر روئین تن

بررسی نتایج  جوان سازی  و لیفت  پیشانی  و  ناحیه   فوقانی  صورت  با رویکرد  ترانس  بلفاروپلاستی  تمپورال درمرکز پزشکی آموزشی درمانی  15 خرداد  1398-1397

 

دکتر شاهین بهجو

81

دکتر حسن پور

دکتر نیازی

دکتر محمدجواد نصیری

 

دکتر رستمی

بررسی میزان تاثیر محلول موضعی DMSO (دی متیل سولفوکساید) و دگزامتازون تزریقی در کاهش اکیموز و ادم اطراف چشم به دنبال عمل سپتورینوپلاستی

دکتر علیرضا

حسینی سیانکی

82

دکتر روئین تن

دکتر شکرریز

دکتر حسن پور

بررسی  نتایج  زیبائی  و عملکردی  رینوپلاستی در روش  اسپریدر گرفت  بدون بخیه  به  غضروف  اپرلترال  در بیماران مراجعه  کننده به بیمارستان  15 خرداد در سالهای  1399-1398 

دکتر محدثه امینی

83

دکتر روئین تن

فاطمه عبداله گرجی

دکتر معتمد

بررسی مقایسه ای اسکار زخم محل جراحی دو روش ترمیم ماموپلاستی ورتیکال  به روش T  معکوس و روش پرس کردن در بیماران با طول اسکار  12 cm  و وزن  300  gr

دکتر نازیلا فرنوش

84

دکتر رستمی

دکتر نیازی

بررسی تاثیرترانگزامیک اسید بر میزان خونریزی در لیپوساکشن

دکتر هاتف زیرک زاده

85

دکتر ناصر مظفری دکتر عبدالرضا روئین تن محبوبه بهلولی حکمت فرجپور

دکتر صدراله معتمد دکتر آرش خجسته

بازسازی کامل گوش انسان با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمال و هیدروژل زیست تخریب پذیر با استفاده از تکنولوژی چاپگر های سه بعدی در مدل حیوانی

دکتر مهرداد سیفی

86

دکتر ناصر مظفری-دکتر حسن حبیبی دکتر گودرزکلی فرهود

دکتر شاهین محمد صادقی-دکتر کشواد هدایتیان 

بررسی تاثیر ژل کیتوزان حاوی پودر برگ گیاه مورینگااولیفرا بر روی ترمیم زخم عملهای جراحی زیبایی پستان

دکتر شیرین حاجی مزدارانی

87

دکتر سید اسماعیل حسن پور- دکتر رضا شکرریز فومنی 

دکتر سید مهدی موسوی زاده

بررسی یک ساله نتایج جراحی ترمیم بیماران شکاف کام در بیمارستان 15 خرداد تهران

دکتر روح اله زارع پور

88

دکتر احسان مرادی مهندس ناصر ولایی  

دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی

بررسی نتایج سوچورکتومی گسترش یافته در درمان پلاژیوسفالی قدامی در بیمارستان مفید1397 از  لغایت 1399

دکتر مستعان حق پناه

89

دکتر سید مهدی موسوی زاده-دکتر رضا شکرریز فومنی  

دکتر سید اسماعیل حسن پور

بررسی نتایج عمل پیوند دومرحله ای میکرونوروماسکولار عضله گراسیلیس در بیماران با فلج یکطرفه عصب فاشیال در بیمارستان ۱۵ خرداد تهران

دکتر علی علی فتاحی

90

دکترمسعود یاوری

دکتر ثریا شاهرخ شهرکی

بررسی نتایج درمانی انتقال عضله تراپزیوس سمت آسیب با انتقال سمت مقابل در بیماران مبتلا به آسیب شبکه بازویی مراجعه کننده به بیمارستان پانزده خرداد تهران سال 1397-1399

دکتر فرنود غرقابی

91

دکتر معتمد دکتر رضا شکرریز فومنی

دکتر ناصر مظفری

بررسی نتایج استفاده از گرافت مختصر(fine) مودیفاید در اصلاح دفورمیتی soft triangle بینی

 دکتر شقایق آیت الهی

92

دکتر رضا شکرریز فومنی

دکتر خلیل رستمی

بررسی اثر تزریق نانوفت در تحریک رشد مو در مراجعه کنندگان به بیمارستان مدرس و 15 خرداد در سال 1400-1399

دکتر داود محمدیان روشن

93

دکتر فاطمه عبداله گرجی

دکتر سید اسماعیل حسن پور

                                                                                                                  
ارزیابی استفاده از نخهای قابل جذب برای فیکساسیون استخوانی در جراحی کرانیوسینوستوز در بیمارستان مفید و مقایسه آن با پیچ و پلاک های قابل جذب از سال 1400-1398

دکتر مریم نوبخت راد

94

دکتر بابک ثابت دیوشلی

دکتر صدراله معتمد

بررسی زمان مناسب تزریق بوتاکس نوع A جهت افزایش survival فلاپ های راندوم در Rat

دکتر محسن فتاحی دولت آبادی

95

دکتر رضا شکرریز فومنی- دکتر کشواد هدایتیان دکتر آزاده خلیلی

دکتر فیض اله نیازی

بررسی تاثیر ترکیب موضعی حاوی داروی مت فورمین برای درمان هایپرتورفیک اسکار و کلویید

دکتر سعید حسامی

96

دکتر سید اسماعیل حسن پور-

دکتر رضا شکرریز فومنی

 

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

بررسی پیامدها و اثر بخشی روش جراحی Bone Shaving Suturectomy, و Pericranial Flap در اصلاح تریگونوسفالی: یک مطالعه مقطعی

دکتر راستین محمدی مفرد

97

دکتر خلیل رستمی دکتر حسن نیک نژاد منصور بهاردوست

دکتر فیض اله نیازی

ارزیابی میزان اثربخشی عصاره دانه گیاه اسفرزه بر روی اکیموز و ادم بعد از رینوپلاستی باز

دکتر فرزاد قطبی

98

دکتر فیض اله نیازی-دکتر بابک ثابت دیوشلی

دکتر خلیل رستمی

بررسی اثرات ابدومینوپلاستی بهمراه پلیکاسیون بر روی فشار داخل شکمی و فشارراه تنفسی

دکتر امیر حسین کریمی

99

دکتر سید اسماعیل حسن پور منصور بهاردوست

دکتر سید مهدی موسوی زاده

مقایسه پیامدهاو یافته های فتوگرافیک ورضایت مندی پس ازعمل بیماران رینوپلاستی با یا بدون دیس کرپنسی ماگزیلا ومندیبل

دکتر امین رضا زاده

100

دکتر یاسر صافی منصور بهاردوست

دکتر عبدالرضا روئین تن

ارزیابی دقت یافته های تصویر برداری  در  دو روش CTاسکن و CBCTبینی  پیش از رینوپلاستی  با یافته های حین جراحی  در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد

دکتر محمد بشیر خداپرست

101

دکتر مسعود یاوری منصور بهار دوست

دکتر سیداسماعیل حسن پور

بررسی تاثیر استفاده از بسته بندی تاندون با غشاءامنیوتیک در نتایج نهایی ترمیم تاندونهای اکستانسور زون 6

دکتر حجت لایق

102

دکتر سید اسماعیل حسن پور دکتر احسان مرادی منصور بهار دوست

دکترعبدالجلیل کلانتر هرمزی

ارزیابی عوارض و پیامدهای درمان اسکافو سفالی غیرسندرمیک به روش فلپهای استخوانی شناور در سال1401

دکتر مهدی صادقی

103

دکتر عبدالرضا روئین تن-منصور بهار دوست 

دکترعبدالجلیل کلانتر هرمزی

                بررسی  تنوع شکاف لب وموارد جدید طبقه بندی نشده وفاکتورهای مرتبط با آن  در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد در سالهای 1382 تا 1402

دکتر  رضا مطلبی

104

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی دکتر رضا شکرریز فومنی

 

 

 

دکتر  عبدالرضا روئین تن -

دکتر سید اسماعیل حسن پور

بررسی نتایج جراحی فلپ زبانی برای ترمیم فیستولهای دشوارکام در بیمارستان 15 خرداد تهران طی سالهای  1401 الی1402

دکتر ندا خلیلی

105

دکتر سید مهدی موسوی زاده-دکتر عبدالناصر فرزان دکتر رضا شکرریز فومنی 

دکتر سیداسماعیل حسن پور

بررسی نتایج عمل فرونتواوربیتال ادونسمنت در بیماران مبتلا به پلاژیوسفالی قذامی غیر سندرمیک با تکنیک مدیفاید z استئوتومی ناحیه ی تمپورال در بیمارستان های پانزده خرداد و مفید طی سالهای 1400تا 1402

دکتر مهران نوری

106

دکتر مسعود یاوری دکتر شکرریز فومنی

دکتر سید مهدی موسوی زاده

بررسی رضایتمندی بیماران با بازسازی دومرحله ای تاندون فلکسوردست  در بیمارستان ۱۵ خرداد

دکتر مظاهر محمودی

107

دکتر مسعود یاوری دکتر شکرریز فومنی

دکتر ثریا شاهرخ

بررسی  پیامدهای انتقال دو  تاندون FCU  و PL   در بیماران مبتلا به قطع عصب رادیال در بیمارستان ۱۵ خرداد تهران از سال 1402 تا 1403

دکتر امیر عباس باقری

108

دکتر سید اسماعیل حسن پور دکتر رضا شکرریز فومنی

دکتر خلیل رستمی

بررسی تاثیر هیالورونیک اسید بر چسبندگی تاندون پس از ترمیم آسیب تاندونی فلکسورانگشتان دست در ناحیه 2

دکتر ولی اله حسین پور

109

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب