تاریخ چاپ

 

عنوان نشریه

 

عنوان مقاله

 

ردیف

1372

مجله علمی شافی  بابل

بررسی بازال سل کارسینوما BCC سروگردن ،

1

1375

نبض

بررسی سه ساله سوختگی در دوران حاملگی و اثرات آن بر مرگ و میر مادر و جنین

2

1376

مجله جراحی پلاستیک وترمیمی ایران

تبدیل BCC به SCC

3

1376

پژوهش در علوم پزشکی

بررسی شیوع جغرافیایی سرطانهای پوست در مرکز ایران ( اصفهان، چهارمحال بختیاری ، یزد )

4

1377

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

پیوندانگشت در مواردی که قسمت آمپوته منجمد شده است

5

1377

پژوهنده

تاثیر فلپ یک مرحله ای فوق ترقوه ای بر بازسازی سروگردن

6

1377

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی

بازسازی اندام تحتانی با انتقال آزاد عضله پشتی بزرگ

7

1377

 

کارائی فلپ معکوس جزیره ای سورال در بازسازی پا

8

1377

مجله جراحـی پلاستیک و ترمیمی ایران

همانژیوسارکوم گوش خارجی ناشی از رادیاسیون

9

1377

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

یک هفته با  Paul  Tessier  درتهران

10

1377

مجله پژوهنده

کارآئی فلپ معکوس جزیره ای سورال در بازسازی پا

11

1378

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی

فلپ فاسیایی پوستی ناحیه سرینی به صورت V/Y  برای درمان زخمهای وسیع ناحیه خاجی

12

1378

طب و تزکیه

شکاف عرضی دوطرفه لب ، ناهنجاری بسیار نادر و روش درمان آن

13

1378

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

یک هفته با Paul  Tessier  درتهران

14

1378

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی

دکترحسین مهدوی بنیان گذار جراحی فک و صورت ایران

15

1378

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

جراحی پلاستیک ایران : گذشته ، حال و آینده

16

1378

طب و تزکیه

شکاف لب عرضی معرفی تکنیک

17

1378

جراحــی پلاستیک و ترمیمی ایران

معرفی یک مورد بسیار نادر شکاف کام

18

1378

جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران،

اثرات هورمون رشد و IGF-1  بر وضعیت سیستم ایمنی ، پروتئین های فاز حاد سیتوکین ها و آلبومین در بیماران مبتلا به سوختگی حرارتی ،

19

1378

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

مروری بر آناتومی شریان اولنار و واریاسیون های آن و معرفی یک مورد واریاسیون

20

1378

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

فلپ جزیره ای صافن معکوس

21

1379

مجله علمی سازمان نظام پزشکی

معرفی فلپ عضلانی جلدی تراپزیوس دوطرفه در سوختگی شدید گردن

22

1380

پژوهنده

بررسی کارایی تکنیک Deep peripheral first suture  در ترمیم اولیه تاندون فلکسور در زون دو

23

1380

پژوهش در پزشکی

کارایی فلپ سورال با جریان خون معکوس در ترمیم دفکت پاشنه در بیمار با سابقه سرمازدگی اندام تحتانی

24

1381

نشریه جراحی ایران

سندرم کارپال تونل ناشی از توبرکولوز

25

1382

پژوهنده

بررسی فلپ کشاله ران توسعه یافته به ناحیه کمری سینه ای در بازسازی نقایص وسیع نسج نرم اندام فوقانی

26

1382

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی

آسیبهای پارشیل تاندونهای فلکسور دست

27

1382

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

بررسی وضعیت حس در فلپ های جزیره ای سورال با پایه انتهایی

28

1382

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بررسی شیوع آلودگی به ویروسهای هپاتیت B ، هپاتیتو HIV در بیماران 15 سال و بالاتر بستری شده در اورژانس جراحی دست بیمارستان 15 خرداد

29

1382

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

روشهای غیر جراحی جوانتر سازی پوست اطراف چشم و پلکها . مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران , تابستان 1382

30

1382

مجله پژوهنده

. بررسی تاثیر فلپ جزیره ای نوروکوتانئوس ریورس صافن در کمبودهای نسجی پا

31

1382

مجله پژوهنده

. بررسی تاثیر فلپ جزیره ای از پشت دست با پایه ورید معکوس و حاوی بافت آرئولار در پوشش انگشتان

32

1383

نشریه جراحی ایران ( جامعه جراحان )

بررسی نتایج عمل در ضایعات وسیع سطح volar مچ دست " spaghetti wrist " در 124 بیمار به مدت 5 سال در بیمارستان 15خرداد تهران

33

1383

پژوهنده

بررسی چگونگی ارجاع در بیماران مبتلا به ترومای دست در بیمارستان 15 خرداد تهران

34

1383

مجله جراحی ایران

بررسی ترومای اربیت در بیماران مراجعه کننده به  بیمارستان 15 خرداد طی سالهای 1382-1379.

35

1383

مجله علمی پزشکی قانونی

بررسی اثرات زیان بار تزریق ژل پلی اکریل آمید در داوطلبان افزایش حجم بافتی درناحیه صورت-

36

1383

مجله پژوهنده

بررسی حس فلپ volar V-Y Advancement  به  دنبال ترمیم نوک انگشتان

37

1383

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

گزارش سری موارد استفاده از فلپ رانی خلفی جانبی جهت پوشاندن ضایعات پروگزیمال زانو

38

1384

مجله علمی دانشگاه ارتش جمهوری اسلامی ایران

اپیدمیولوژی شکستگی فک وصورت در بیماران ارجاعی به بیمارستانهای بعثت ، 15 خرداد و شهریار درسال  83-1382

39

1384

مجله گوش وگلو و بینی و حنجره ایران

کیست بزرگ درموئید زیرزبانی

40

1384

مجله علمی نظام پزشکی

گزارش یک مورد نادر آتروفی همی فاسیال (بیماری دمبرگ ) .

41

1385

مجله علمی جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

نجات اندام تحتانی با آسیب وسیع نسوج نرم و استخوان با استفاده از فلپ آزاد لاتیموس و cross lag  و گرافت استخوانی ایلیاک

42

1385

پژوهنده ،

بررسی کارآئی فلپ با پدیکل دوطرفه از بافت اسکار سوختگی بر کنتراکچرهای سوختگی وسیع قدام آرنج

43

1385

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

بازسازی نواحی مودار صورت با استفاده از فلپ متسع شده پوست ناحیه میانی سر

44

1385

 

مقایسه روش های مختلف درمان در اسکار کنتراکچرهای مفاصل به دنبال سوختگی و ارائه درمان پیشنهادی

45

1385

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

بلفاروفموزیس و درمان آن

46

1385

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

بررسی عدم تقارن ناحیه Alar bases  در افراد مراجعه کننده جهت رینوپلاستی

47

1385

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

بررسی بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس1382-1381 .

48

1385

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

گزارش یک مورد تومور نادر گلوموس

49

1385

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران

بازسازی کمبودهای نسج نرم ثلث انتهایی اندام تحتانی در کودکان

50

1386

پژوهنده

بررسی کارائی میوپلاستی عضله گیجگاهی در اصلاح دفورمیتی لب ناشی از  فلج نیمه صورت

51

1386

مجله جراحی ایران

بررسی تاثیر تزریق اپی نفرین در ایجاد نکروز عضو انتهایی درمدل شبیه سازی شده 54 نمونه گوش خرگوش به روش تجربی در آزمایشگاه حیوانات بیمارستان 15 خرداد ازتاریخ 1/5/85 لغایت 1/7/86 .

52

1386

مجله علمی سازمان نظام پزشکی

تعیین ارزش تشخیصی معاینه بالینی درآسیب تاندون های اکستانسور در زخم های نفوذی دیستال ساعد

53

1387

نشریه جراحی ایران

بازسازی همزمان بینی ، لب و گونه با استفاده از فلپ لوله ای گسترش یافته گردنی

54

1388

مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بررسی صحت تشخیص معاینات قبل از عمل در آسیب های تاندون فلکسور در ذون 2

55

1388

پژوهنده

بررسی اثر اسید اولئیک موضعی روی میزان ماندگاری فلپ راندوم پوستی خرگوش

56

1388

مجله پژوهش در پزشکی

استفاده از انتقال آزاد عضله گراسیلیس برای برقراری ابداکشن و فلکشن به جلوی شانه در ضایعات شبکه بازوئی

57

1388

مجله پژوهش در پزشکی

مطالعه تطبیقی سردرد از کتاب الحاوی و اصول نوین پزشکی

58

1388

مجله پژوهش در پزشکی

چشم پزشکی ازکتاب الحاوی رازی و مقایسه آن با دانش نوین پزشکی

59

1388

مجله پژوهش در پزشکی

اصول استفاده از نسخه های خطی و قدیمی در نگارش مقالات نوین . مجله پژوهش در پزشکی . دوره 33 ، شماره 3 ، پاییز 1388 ،

60

1388

مجله پژوهش در پزشکی

تاثیر کتاب دیسقوریدس بر نگارش منابع طب سنتی اسلامی و ایرانی

61

1388

مجله پژوهش در پزشکی

ارزیابی گرایش و انگیزه های بیماران زن در جراحی های زیبائی

62

1388

مجله پژوهش در پزشکی

اصول استفاده از نسخه های خطی و قدیمی در نگارش مقالات نوین  1388

63

1388

مجله پژوهنده

ارزیابی گرایش و انگیزه های بیماران زن در جراحی های زیبائی

64

1388

مجله پژوهش در پزشکی

بررسی تاثیر حرکت زودرس بر عملکرد ترمیم تاندون های فلکسور انگشتان دست

65

1388

مجله پژوهش در پزشکی

بررسی میزان صحت نگارش مقالات در مجلات علمی پژوهشی دندانپزشکی کشور در سال    1385

66

1388

مجله پژوهشی دانشکده پزشکی

شیوع تغییر آناتومیک عضلات تنار در مبتلایان به سندرم تونل کارپال

67

1389

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

بررسی دفکت های اسکالپ و نتایج و روشهای بازسازی دربیماران عمل شده در بیمارستان 15 خرداد در سالهای 1385 – 1386

68

1389

نشریه جراحی ایران

بررسی استفاده از پیچ و پلاک های ساخته شده از مش قابل جذب برای اصلاح ناهنجاری های پیشانی و کاسه چشم در 20 بیمار مبتلا به کرانیوسینوستوز

69

1389

مجله پژوهش در پزشکی

نقدی بر دانش کالبدشکافی  و موضوع های مرتبط با آن در متون معتبر طب سنتی.

70

1389

مجله پژوهش در پزشکی

آشنایی رازی ، ابن سینا و دیگر مفاخر پزشکی ایران با بیماری سرطان از تشخیص تا درمان

71

1389

مجله پژوهش در پزشکی

مقایسه تاثیرV- Y Flap با Neurovascular Island Flap   بر میزان بیحسی نوک انگشتان و نتایج عمل

72

1389

استخوان و مفاصل ایران

مقایسه نتایج سه روش  مختلف انتقال تاندون در فلج عصب رادیال

73

1390

نشریه جراحی ایران

مقایسه نتایج ترمیم با دو روش بازیابی تاندونی در زون 2 ، همی کسلر همراه با خارج کردن تاندون از غلاف و روش بازیابی بدون خارج کردن تاندون از غلاف با لوپ بلند نایلون

74

1390

مجله پژوهش در پزشکی

بنیادهای اخلاق پزشکی از دیدگاه متون اسلامی و مفاخر پزشکی ایران

75

1390

مجله پژوهنده

بررسی تاثیر گسترش دهنده بافتی در ترمیم اسکار ناشی از سوختگی سروگردن

76

1390

پژوهش درپزشکی

بررسی نتایج بازسازی اسکار های سوختگی وسیع گردن و صورت با متسع کننده های بافتی در بیمارستان 15 خردادتهران (مقاله اصلی)

77

1391

مجله پژوهش در پزشکی

سیداسماعیل جرجانی مبتکر نگارش کتب خلاصه پزشکی در تاریخ پزشکی ایران و جهان

78

1391

             پژوهنده

مقایسه نتایج عمل جراحی انتقال یک تاندون با سه تاندون در بیماران مبتلا به فلج عصب رادیال

79

1391

مجله علوم اعصاب  شفای خاتم

کاربرد  سلولهای  پرتوان  بنیادی  القایی  اختصاصی بیمار از طریق برنامه ریزی مجدد ژنتیکی  سلول های سوماتیک  در درمان بیماری  های نورودژنراتیو

80

1392

مجله علوم اعصاب  شفای خاتم 

جایگاه  لامینین  به عنوان  یکی از  اجزای مهم  ماتریکس  خارج  سلولی   در مهندسی  بافت  سیستم عصبی 

81

1392

پژوهنده

درمان اسکار سوختگی بینی در بیماران مبتلا به سوختگی کامل صورت و گردن با گرافت تمام ضخامت

 

82

1392

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سندرم Ectrodactyly – ectodermal dysplasia clefting

گزارش مورد به همراه علائم دهانی

83

1392

پژوهنده

بررسی علل آسیب های اندام فوقانی طی سالهای 1388 تا 1390

84

1393

مجله علوم اعصاب  شفای خاتم 

نقش گیرنده های  دو پامین  در طول  رشد مغز 

85

1393

مجله علوم اعصاب  شفای خاتم

اثر  عصاره مغز آسیب دیده  بر روی  تکثیر  سلولهای  بنیادی  عصبی  کشت  شده در  محیط  سه بعدی

86

1393

مجله علوم اعصاب  شفای خاتم

بررسی اثر عصاره  ریشه  گزنه  بر پارامترهای  هیستومتریک   قشر  مخ و  مخچه  درموش های  صحرایی  متعاقب تجویز  تستوسترون

87

1393

مجله علوم اعصاب  شفای خاتم

مسیر های  سلولی  و مولکولی  یادگیری و حافظه 

88

1393

مجله علوم اعصاب  شفای خاتم

کاهش  التهاب عصبی  در  صرع  با استفاده  از آستروسیتهای   مشتق شده  از  سلولهای  بنیادی  پرتوان  القایی 

89

1393

پیاورد سلامت

بکارگیری سامانه تبدیل گفتار به متن در حوزه مراقبت: مزایا ، محدودیت ها و راهکارها

90

1393

پژوهنده

طراحی دادگان اعمال جراحی ترمیمی دست جهت سامانه تبدیل گفتار به متن

91

1393

 

ارجح سازی دادگان سامانه تبدیل گفتاربه متن پزشکی با بکارگیری ابزارSNOMED-CT

92

1393

پژوهنده

بازسازی دفورمیتی شدید در محور میانی قسمت تحتانی صورت و گردن در پی ضایعات سوختگی

93

1393

پژوهنده

روش جدید اصلاح بد شکلی گوش سگی dog ear  در فلپ های ناحیه ی سر  scalp  گزارش 16 بیمار

94

1393

پژوهش  در  پزشکی

برداشت فاشیالاتا - ارائه یک روش جدید و ساده

95

1394

نشریه جراحی ایران

بررسی یافته های کوچک کردن پستان به روش ثابت کردن تا شدگی در ماموپلاستی به روش پدیکول تحتانی در بیمارستان 15 خرداد تهران  

96

1394

پژوهنده

آنتروپومتری ترکیبی و فوتو انالیز بینی کاندیدهای رینوپلاستی بیمارستان 15 خرداد 91-93

97

1394

پژوهش در پزشکی

مقایسه نتایج ماموپلاستی به روش پدیکول میانی با روش پدیکول تحتانی

98

1394

مجله علمی سازمان نظام پزشکی

بررسی میزان رعایت استانداردها در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان های منتخب تهران

 

99

1395

مجله علوم اعصاب  شفای خاتم 

بررسی تکثیر آستروسیتهای جدا شده از قشر مغز موش صحرایی در یک داربست نانوپپتید

100

1395

مجله علوم اعصاب  شفای خاتم 

اثرات یک پپتید نانوفیبری خود ساختۀ حاوی موتیف لامینین بر روی بقاء و تکثیر سلول های بنیادی عصبی جنینی موش صحرایی

101

1395

نشریه جراحی ایران

ترمیم زخمهای فشاری ساکرال با فلپ جزیرهای میوکوتانئوس گلوتئوس ماگزیموس

102

1395

نشریه پژوهنده

اشکال استفاده ازگلابلا به عنوان نقطه مرجع خط میانی صورت در بیماران کاندید

رینوپلاستی

103

1395

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بررسی توزیع گروههای خونی  ABO و نوع  RH در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی

104

1396

نشریه جراحی ایران

استفاده از دیاترمی کنترل شونده دردرمان هایپرتروفی توربینیت ها

105

1396

نشریه جراحی ایران

بررسی آماری ترمیم گوش بر حسب میزان ضایعه در بیماران مراجعهکننده به

مرکز آموزشی درمانی جراحی پلاستیک 15 خرداد تهران از تاریخ

تیر ماه 1389 تا دی ماه 1392

106

1398

نشریه پژوهش در پزشکی 

بررسی میزان تاثیر اکسیژن درمانی در میزان درد تورنیکه در بیماران با ترومای دست مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد در سال1395-1394

107

1402

نشریه جراحی ایران

پوشش اندام تحتانی با فلپ

109

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب