ارائه دهنده مقاله

عنوان کنگره  - تاریخ و محل برگزاری

عنوان مقاله ارائه شد در کنگره

ردیف

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره سالانه انجمن جراحان پلاستیک ایران ، 26-30 اردیبهشت 94 – تهران

 

معرفي روش جديد در درمان اسکافوسفالي با ارائه فیلم

1

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره بین المللی جراحی جمجمه ،فک و صورت  31 اردیبهشت ماه 94 – شیراز

 

جراحی جمجمه در کودکان

2

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره بین المللی جراحی خراسان و کنگره پیوند اعضاء ایران – برنامه رینوپلاستی ثانویه – 26 آبان ماه 1394

 

گرافت فاشیایی غضروفی اوریکل برای بازسازی دورسوم در رینوپلاستی ثانویه

3

دکتر سید اسماعیل حسن پور

کنگره سالانه جراحان پلاستیک ایران ، اردیبهشت ماه 1394

مقايسه اثر املا و کاپاساسين در بهتر شدن فلپ راندوم (مدل حيواني)

4

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره سالانه انجمن جراحان پلاستیک ایران ، 26-30 اردیبهشت

Mini Surgery New Trend in Rhinoplasty

5

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره بین المللی جراحی جمجمه ،فک و صورت  31 اردیبهشت ماه 94

pediatric craniofacial surgery 

6

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره سالانه انجمن جراحان پلاستیک ایران ، 26-30 اردیبهشت 94

minimal invasive Rhinoplasty

7

دکتر سید اسماعیل حسن پور

کنگره سالانه جراحان پلاستیک ایران ، اردیبهشت ماه 1394

Comparison of the Effect of Spreader Graft and Autospreader Flap

8

دکتر عبدالرضا روئین تن

سي و نهمين كنگره سالانه جامعه جراحان ايران

Forehead Lift without Endoscop

9

دکتر صدراله معتمد 

کنگره جامعه جراحان ایران، اردیبهشت ماه 1394

مقايسه دو روش استوتومي در رينوپلاستي اوليه 

10

ارائه دهنده مقاله

 

عنوان کنگره  - تاریخ و محل برگزاری

عنوان مقاله ارائه شد در کنگره

ردیف

دکتر سید اسماعیل حسن پور

کنگره جامعه جراحان 22اردیبهشت 1395

بازسازی نقصان کامل مادرزادی بینی ( روش جدید )

1

دکتر سید اسماعیل حسن پور

کنگره جامعه جراحان23 اردیبهشت  1395

پرزانتاسیون با ویدیو : لیفت آندوسکوپیک ابرو

2

دکتر سید اسماعیل حسن پور

کنگره جامعه جراحان ،23 اردیبهشت  1395

بررسی تاثیر محلول آدرنالین با غلظت های مختلف بر میزان خونریزی از برش های جراحی ( مطالعه حیوانی )

3

دکتر صدراله معتمد

سمینار سوختگی مشهد ،اسفند ماه 1395

بازسازی اسکار کنتراکچر گردن با ارائه روشهای مختلف

4

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره سالانه جامعه جراحان ایران . اردیبهشت ماه1395

 

ارائه روش جدید در جراحی جمجمه در Metopic synostosis   نمایش فیلم و اسلاید

5

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره سالانه جامعه جراحان ایران . اردیبهشت ماه1395

 

ارائه پروتوکل پیشنهادی در شکاف لب وسیع ، نمایش فیلم و اسلاید

6

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

9 th internatinal  Aesthetic congeress of tehran
January 20-22, 2016 Tehran,Iran

Prefabricated skin excision in facelift

7

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

International Congress On Cleft Lip Palate &Craniofacial Anomalies 5th -7th October 2016,Isfehan/Iran

Cleft Travel Team For Poor People 8 Year’s Experience

8

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

International Congress On Cleft Lip /Palate &Craniofacial Anomalies 5th -7th October 2016,Isfehan/Iran

Late Modified Lip Adhesion

9

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

New Jersy Rhinoplasty meeting ,9 December 2016(Video Conference )

 

My approaches in close rhinoplasty in Iran

10

دکتر سید اسماعیل حسن پور

کنگره جامعه جراحان – سال 96 تهران

استفاده از تکنیک staggerated osteotomy   استخوانهای پیشانی در درمان تریگونوسفالی

11

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره جامعه جراحان – سال 96 تهران

 

Simplified technique in craniosynostosis

12

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره جامعه جراحان – سال 96 تهران

rare case of facial duplication

13

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره جامعه جراحان – سال 96 تهران

introduction of hydrodissection and hydroexpansion technique in plastic surgery

 

14

 

 

ارائه دهنده مقاله

 

عنوان کنگره  - تاریخ و محل برگزاری

عنوان مقاله ارائه شد در کنگره

ردیف

دکتر سید اسماعیل حسن پور

کنگره جامعه جراحان ،اردیبهشت  1397

ویدئو پرزنتیشن :تکنیک جدید در درمان پلاژیوسفالی

1

دکتر سید اسماعیل حسن پور

کنگره جامعه جراحان ، اردیبهشت  1397

پیشگیری از ترومبوز عروقی  با بوتاکس در ترومای بافتی  موش

2

دکتر صدراله معتمد

کنگره جامعه جراحان ،اردیبهشت  1397

اصلاح زاویه سرویکومنتال دربیماران  سوختگی  با فلاپ  ترانگولار

3

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره جامعه جراحان ،اردیبهشت  1397

روش جدید در تریگونوسفالی

4

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره جامعه جراحان ،اردیبهشت  1397

ویدئو پرزنتاسیون  جراحی  شکاف لب

5

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره جامعه جراحان ،اردیبهشت  1397

مراحل جراحی در سندرم های کرانیوفاشیال

6

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

کنگره جامعه جراحان ،اردیبهشت  1397

نازال فلیرینگ در رینوپلاستی

7

دکتر ناصر مظفری

کنگره جامعه جراحان ،اردیبهشت  1397

کاربرد مکانیکی زالو در نجات بهتر  فلاپ ها 

8

دکتر ناصر مظفری

کنگره جامعه جراحان ،اردیبهشت  1397

نقش پیوند عصب به صورت  H-Type  در صدمات اندام با انرژی بالا

9

دکتر مسعود یاوری

کنگره جامعه جراحان ،اردیبهشت  1397

درمان درد در محل آمپوتاسیون

10

دکتر عبدالرضا روئین تن

کنگره جامعه جراحان ،اردیبهشت  1397

New approach in reduction mammoplasty in transsexual

11

دکتر عبدالرضا روئین تن

همایش سوختگی ، اسفندماه 1397

بررسی  اثر استفاده از  لایه جدا کننده  پانسمان  محل دهنده گرافت  پوستی با ضخامت  نسبی د رمقایسه  با روش معمول  دربیمارستان 15 خرداد

 

12

دکتر عبدالرضا روئین تن

همایش سوختگی ، اسفندماه 1397

درمان  اسکار  سوختگی  بینی  در بیماران  مبتلا  به سوختگی  کامل  صورت و گردن  با گرافت  تمام  ضخامت

13

دکتر عبدالرضا روئین تن

همایش سوختگی ، اسفندماه 1397

بررسی  نتایج  بازسازی اسکارهای سوختگی وسیع  گردن و صورت با متسع کننده های بافتی  در بیمارستان  15 خرداد تهران 

14

  

ردیف

عنوان مقاله ارائه شد در کنگره

عنوان کنگره  - تاریخ و محل برگزاری

ارائه دهنده

1

گزارش  بازسازي  نقص  استخوانی  فک  تحتانی  به  طول    حدود8  سانتیمتردرناحیه سنترال  مندیبول

کنگره  سالانه  انجمن جراحان پلاستیک ایران-1398

دکترسید اسماعیل  حسن  پور- دکترعبدالرضاروئین  تن- دکترعباس  آذريدکترمحمد  سروش

2

بازسازي  لب  بالاوکلوملابااستفاده ازT.E گردن

کنگره  سالانه  انجمن جراحان پلاستیک ایران-1398

دکترسیداسماعیل  حسن  پور- دکترعبدالرضاروئین  تن- دکترشقایق  آیت   اللهی

3

بررسی  نتایج جراحی  هیدر آدنیت  شدید  با گرافت وفلپ

کنگره  سالانه  انجمن جراحان پلاستیک ایران-1398

دکترسید اسماعیل  حسن  پور- دکترعلیرضاحسینی   سیانکی- دکترعبدالرضاروئین  تن

4

a modified Z osteotomy for fronto-orbital advancement in plagiocephaly

کنگره  سالانه  انجمن جراحان پلاستیک ایران-1398

دکتر سید اسماعیل حسن پور  - دکتر روح الله بخشی

5

Sliding bone flap for correction of plagiocephaly

کنگره  سالانه  انجمن جراحان پلاستیک ایران-1398

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

6

استفاده ازفلپ خلف کلاویکولاردربازسازي اسکارهاي صورت

کنگره  سالانه  انجمن جراحان پلاستیک ایران-1398

دکترعبدالرضاروئین  تن- دکترعلیرضاحسینی سیانکی

7  

Reconstructive surgery of extensive face & neck burn scars using TE

 

کنگره سالانه انجمن جراحان پلاستیک ایران - 1398

 

دکتر ناصر مظفری دکتر محمد علی مظفری دکتر هرمز محمود وند

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب