واحد فیزیوتراپی مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد :

با توجه به فوق تخصصی بودن بیمارستان 15 خرداد در زمینه جراحی دست ( ترمیم تاندون و عصب) خدمات تخصصی فیزیوتراپی دست با استفاده از تجهیزات الکتروتراپی و لیزر درمانی همه روزه بجز ایام تعطیل  از ساعت 8 صبح لغایت 14 و پنج شنبه ها از ساعت 8 صبح لغایت 13:30  به بیماران و مراجعین محترم ارائه می گردد.

واحد فیزیوتراپی مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد :

با توجه به فوق تخصصی بودن بیمارستان 15 خرداد در زمینه جراحی دست ( ترمیم تاندون و عصب) خدمات تخصصی فیزیوتراپی دست با استفاده از تجهیزات الکتروتراپی و لیزر درمانی همه روزه بجز ایام تعطیل  از ساعت 8 صبح لغایت 19 به بیماران و مراجعین محترم ارائه می گردد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب