طرح های تحقیقاتی واحدتوسعه تحقیقات بالینی  15 خرداد

سال 1394

 

ردیف 

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

وضعیت

1

دکتر سیداسماعیل حسن پور

 

بررسی تاثیر تزریق زیر  جلدی  اپی نفرین  در  غلظت های  مختلف  بر میزان   خونریزی از برش های جراحی  در رت

 

مصوب سال 1394

2

دکتر مسعود یاوری

 

بررسی  میزان  اثر بخش  لیزر  کم توان  در ترمیم تاندون  های  فلکسور  دست

 

مصوب سال 1394

3

دکتر ناصر مظفری

 

بررسی ترمیم عصبی بصورت گرافت (H graft) side to sideدیستال به محل ضایعه عصبی جهت تسریع روند neurotization

 

مصوب سال 1394

4

دکتر سیداسماعیل حسن پور

 

ارزیابی اثر موضعی  سم بوتولینیوم  Aبرمیزان ترومبوز در شریان تروماتیزه موش

 

مصوب سال 1394

 

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی واحدتوسعه تحقیقات بالینی  15 خرداد

سال 1395

 

ردیف   

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

وضعیت

1

دکتر  سید مهدی موسوی زاده

 

مقایسه دو روش جراحی ترمیم نسبی عصب فمورال توسط اتوگرافت عصب آسیب دیده با روش استفاده از کاندویی ورید فمورال

 

مصوب سال 1395

2

دکتر سیداسماعیل حسن پور

مقایسه تاثیررایحه درمانی بااسانس لاوندو (اسطوخدوس) براضطراب بیماران کاندیدای جراحی ترمیمی اندام فوقانی

 

مصوب سال 1395

3

دکتر سیداسماعیل حسن پور

بررسی نتایج اصلاح جراحی پلاژیوسفالی سینوستوتیک یونی کرونال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان مفید در فاصله سالهای1384 تا 1394

 

مصوب سال 1395

4

دکتر سیداسماعیل حسن پور

ارزیابی اثر موضعی سم بوتولینیوم  Aبر میزان حفظ انگشتان تروماتیزه دست بیماران

 

مصوب سال 1395

5

دکتر  سید مهدی موسوی زاده

 

بررسی تاثیر پانسمان با پوست میوه  کیوی  روی  اسکار  هیپرتروفیک   در خرگوش ها

 

مصوب سال 1395

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی واحدتوسعه تحقیقات بالینی  15 خرداد

سال 1396

 

ردیف

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

وضعیت 

1

دکتر عبدالرضا روئین تن

بررسی نتایج انتقال عصب پکتورال داخلی سمت مقابل در بیماران با آسیب شبکه براکیال

 

مصوب 1396

 

2

دکتر مسعود یاوری

 

بررسی نتایج استفاده از گرافت فاشیالاتا  در نقص تاندونی متعدد و طویل در تاندونهای اکستانسور انگشتان دست درزون 6

 

مصوب 1396

 

3

دکتر سید اسماعیل حسن پور

 

مقایسه اثر ژل سیلیکون وکنتراکتوبکس در پیشگیری از اسکار هیپرتروفیک ناشی از زخم جراحی ساعد و دست

مصوب 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی واحدتوسعه تحقیقات بالینی  15 خرداد

سال 1397

 

ردیف   

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

وضعیت

1

دکترمسعود  یاوری

 

بررسی اثر تاموکسیفن خوراکی و موضعی بر چسبندگی های پس از عمل جراحی تاندون فلکسور خرگوش

 

مصوب سال 1397

2

دکترمسعود  یاوری

 

بررسی و مقایسه  نتایج ترمیم ایزوله  تاندون  فلکسور  عمقی  انگشتان با ترمیم همزمان  تاندون های فلکسور  سطحی و عمقی  انگشتان در پارگی  همزمان تاندون های فلکسور  سطحی  و عمقی  انگشتان  در  زون  2 فلکسور  در بیماران  مراجعه کننده  به بیمارستان 15  خرداد از مهر ماه  96  تا مهر ماه  97

 

مصوب سال 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی واحدتوسعه تحقیقات بالینی  15 خرداد

سال 1398

 

ردیف

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

وضعیت 

1

دکتر شاهرخ

نظام ثبت بیماران  آسیب شبکه براکیال در بیمارستان  15 خرداد تهران

مصوب 1398

2

دکتر کلانتر هرمزی

بررسی  وضعیت  تغذیه ای  دوران بارداری  مادران دارای  کودک مبتلا  به شکاف  لب  با  یا  بدون شکاف کام  مراجعه کننده  به بیمارستان  15 خرداد

مصوب 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی واحدتوسعه تحقیقات بالینی  15 خرداد

سال 1399

 

ردیف   

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

وضعیت

1

دکتر ثریا شاهرخ شهرکی

ارزیابی  تاثیر  DMSO بر روی  فلپ های منطقه ای  (رژیونال ) و لوکال

مصوب سال 1399

2

دکتر مسعود یاوری

مقایسه نتایج ترنسفر side to side  عصب مدین به عصب اولنار H graft )  (با ترنسفر شاخه انتهایی عصب اینتراوسئوس قدامی به شاخه عمقی عصب اولنار  و ترنسفر عصب حسی انگشت سوم به شاخه سطحی عصب اولنار  در درمان آسیب  پروگزیمال عصب اولنار

مصوب سال 1399

3

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

بررسی اثر پاندمی کووید 19 بر تعداد و تنوع اعمال جراحی پلاستیک و ترمیمی و برنامه آموزشی دستیاران فوق تخصصی در مرکز آموزشی و درمانی پانزده خرداد

مصوب سال 1399

4

دکتر مسعود یاوری

بررسی مقایسه ای نتایج روش جراحی پرکوتانئوس با کمک  سونوگرافی و جراحی باز جهت درمان انگشت ماشه ای با درگیری متعدد

مصوب سال 1399

 

 

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی واحدتوسعه تحقیقات بالینی  15 خرداد

سال 1400

 

ردیف   

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

وضعیت

1

 دکتر سید اسماعیل حسن پور

بررسی نتایج فلپ آزاد گراسیلیس برای فلج نیمه صورت با استفاده از معیارهای مقایسه ای زوایای بین ناحیه ثابت و متحرک صورت

مصوب سال 1400

2

دکتر ثریا شاهرخ

بررسی تاثیر استفاده ازبسته بندی عصب با غشاء امنیوتیک در نتایج نهایی ترمیم اعصاب محیطی تروماتیک

مصوب سال 1400

3

دکتر  عبدالجلیل کلانتر هرمزی

بررسی نتایج سوچورکتومی گسترش یافته تحت بزرگنمایی عینک لوپ در درمان پلاژیوسفالی قدامی در بیمارستان مفید از 1397 لغایت 1399

مصوب سال 1400

4

دکتر صدراله معتمد

بررسی میزان  survival  فلاپهای راندوم در  rat  بر حسب زمان تزریق بوتاکس (0و3و7) روز قبل از انجام فلپ

مصوب سال 1400

5

دکتر مسعود یاوری

میزان رضایت مندی بیماران با آسیب شبکه براکیال جراحی شده در بیمارستان 15 خرداد در بازه زمانی 1400-1390

مصوب سال 1400

 

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی واحدتوسعه تحقیقات بالینی  15 خرداد

سال 1401

 

ردیف   

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

وضعیت

1

دکتر سیداسماعیل حسن پور

بررسی نتایج نهایی ترمیم تاندونهای اکستانسور زون 6 دست به کمک پوشش پرده آمنیونی

مصوب سال 1401

2

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

بررسی  نتایج جراحی  اسکافو سفالی غیرسندرمیک به روش فلپهای استخوانی شناور در سال1401

مصوب سال 1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی واحدتوسعه تحقیقات بالینی  15 خرداد

سال 1402

 

ردیف   

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

وضعیت

1

دکتر ثریا شاهرخ

بررسی نتایج جراحی کین باخ در بیمارستان 15 خرداد از 1393 تا 1402

مصوب 1402

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب