سیاست های اصلی مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد

 

سیاست های اصلی بیمارستان 15 خرداد در راستای سیاست های استراتژیک و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبتنی بر:

 • سیاست های کلی سلامت
 • سیاست های کلی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • سیاست های کلی نظام اداری

به منظور دستیابی به اهداف کلان و تحقق ماموریت بیمارستان توسط تیم مدیریت اجرایی تدوین و به اطلاع ذینفعان کلیدی می رسد.

سیاست های اصلی بیمارستان و پیش بینی راهکارهای کلان چارچوب برنامه ریزی های تیم مدیریت اجرایی و هدایتگر برنامه ها و رفتار سازمانی بوده و بدین شرح است:

 

 • ارائه خدمات با کیفیت و ایمن به بیماران، همراهان و کارکنان

ذینفعان کلیدی: مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران، پرسنل بیمارستان، بیماران،همراهان بیمار، وزارت بهداشت ، معاونت های درمان، بهداشت و ...

 

 • ترویج فرهنگ نتیجه گرایی با تکیه بر خرد جمعی و مشارکت گروهی در جهت بهبود مستمر فرایندها با اولویت بخشی به ایمنی بیمار

ذینفعان کلیدی: مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران، پرسنل بیمارستان،بیماران، همراهان بیمار، واحدهای ستادی دانشگاه

 

 • توجه به رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت انضباط مالی و افزایش بهره وری

ذینفعان کلیدی: مدیران اجرایی بیمارستان، پرسنل بیمارستان،پرستاران، پزشکان و اعضای هیات علمی، وزارت بهداشت، هیات رییسه و هیات امنای دانشگاه، واحدهای ستادی دانشگاه 

 

 • تامین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس صلاحیت و شرایط احراز مبتنی بر قوانین و سیاست های وزارت متبوع

ذینفعان کلیدی: مدیران اجرایی بیمارستان، پرسنل بیمارستان،پرستاران، پزشکان و اعضای هیات علمی، وزارت بهداشت، هیات رییسه و هیات امنای دانشگاه، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و سایر واحدهای ستادی دانشگاه.  

 

 • آموزش و توانمند سازی کارکنان جهت ارتقاء سطح علمی و عملکردی

ذینفعان کلیدی: مدیران اجرایی بیمارستان، پرسنل بیمارستان،پرستاران، پزشکان و اعضای هیات علمی، بیماران، وزارت بهداشت، معاونت آموزشی و سایر واحدهای ستادی دانشگاه.

 

 • تربیت و آموزش دستیاران در جراحی فوق تخصصی پلاستیک با استفاده از توانمندی های متخصصان مجرب کشور

ذینفعان کلیدی: مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، بیماران، وزارت بهداشت، هیات رییسه و هیات امناء دانشگاه ، معاونت آموزشی و سایر واحدهای ستادی دانشگاه .

 

 • ارتقاء جایگاه علمی و پژوهشی بیمارستان       

ذینفعان کلیدی: مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، وزارت بهداشت، هیات رییسه و هیات امناء دانشگاه ، معاونت آموزشی و سایر واحدهای ستادی دانشگاه .

 

 • رعایت حقوق گیرندگان خدمت

ذینفعان کلیدی: مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران، پرسنل بیمارستان، بیماران، همراهان بیمار.

 

 • توجه به رعایت استانداردهای بهداشتی، درمانی، ایمنی و زیست محیطی و توسعه فرهنگ پیشگیری 

ذینفعان کلیدی: مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران، پرسنل بیمارستان، بیماران، همراهان بیمار، همسایگان، وزارت بهداشت، معاونت درمان، بهداشت و ...

 

 • تعامل سازنده و ارتباطات موثر و کارآمد با کلیه سازمان های دخیل در امر پیشگیری و سلامت

ذینفعان کلیدی: مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران، پرسنل بیمارستان، وزارت بهداشت، واحدهای ستادی دانشگاه، سازمان های بیمه گر، سازمان امور مالیاتی، سازمان نظام پزشکی،سازمان نظام پرستاری، بیمارستان ها و مراکز دولتی، خیرین، نیروی انتظامی 

 

 

بیانیه ماموریت

( Mission)

 

رسالت مرکز پزشکی، آموزشی درمانی 15 خرداد

 

ارائه خدمات آموزشی، درمانی و مراقبتی فوق تخصصی

جراحی پلاستیک در جهت تحقق ارتقای سطح سلامت جامعه

 

  

دورنما

( Vision)

 

 

چشم انداز مرکز پزشکی، آموزشی درمانی 15 خرداد

 

پیشتاز کیفیت خدمات مراقبتی ، درمانی و آموزشی جراحی پلاستیک

در خاورمیانه و مطرح در سطح بین المللی

  

 

اصول و ارزش ها

( Values)

  

 • مشتری مداری
 • حفظ کرامت کارکنان
 • ایجاد همدلی و مشارکت
 • دانش محوری
 • مسئولیت های اجتماعی و محیط زیست
 • نوآوری و ابتکار

  

اهداف کلی

 

 1. ارتقاء مستمر کیفیت خدمات ( درمانی، آموزشی، پژوهشی )
 2. ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان
 3. افزایش رضایتمندی بیماران و سایر مشتریان و ذینفعان
 4. مدیریت بهینه منابع انسانی و مالی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب