در واحد رادیولوژی مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد خدمات سونوگرافی به شرح ذیل توسط پزشک رادیولوژیست خانم در شیفت صبح با تعیین وقت قبلی ارائه می شود : 

سونوگرافی تخصصی بزرگسالان

سونوگرافی تخصصی نوزادان

سونوگرافی تخصصی اطفال

انواع سونوگرافی بارداری، غربالگری جنین  NT- NB  

انواع سونوگرافی کالر داپلر

سونوگرافی تخصصی پستان 

سونوگرافی تیروئید و FNA  

در واحد درمانگاه مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد خدمات دندانپزشکی به شرح ذیل با تعیین وقت قبلی ارائه می شود : 

 

 جرمگیری و برساژ 
 
ترمیم های یک سطحی، دو سطحی، سه سطحی و ... 
با مواد هم رنگ دندان (کامپوزیت ) و آمالگام .
 
فیشور سیلانت 
 
کشیدن دندان های قدامی 
 
کشیدن دندان های خلفی 
 
کشیدن ریشه باقی مانده

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب