ساعات کار کتابخانه:

روزهای شنبه تا چهارشنبه:  8 الی 14

پنج شنبه : 8 صبح الی 13

ساعت کار سالن مطالعه: تمامی روزهای هفته بصورت 24 ساعته با هماهنگی مسئول کتابخانه ، سالن مطالعه در اختیار اساتید، دانشجویان و همکاران محترم مرکز می باشد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب