واحد رادیولوژی بیمارستان پانزده خرداد با در اختیار داشتن وسایل پیشرفته و کادری مجرب آماده ارائه خدمات تصویربرداری به بیماران سرپایی و بستری است. این بخش 24 ساعته فعال بوده و در طبقه همکف بیمارستان قرار گرفته است.

خدمات قابل ارائه در این بخش :

رادیوگرافی های ساده

 (اندام ها / قفسه سینه / شکم / سینوس ها و جمجمه / ستون فقرات )

 

بیمه های مورد پذیرش برای بخش رادیولوژی

در بیمارستان پانزده خرداد بیمه های پایه شامل  بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و نیروهای مسلح جهت پذیرش مورد قبول است.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب