اعمال جراحی که در اتاق عمل بیمارستان پانزده خرداد انجام می گیرد شامل موارد ذیل می باشد:

 • ترمیم تاندون‌های خم کننده یا بازکننده
 •  ترمیم دفرمتی‌های دست
 • انواع جراحی‌های میکروسکوپی دست
 • ترمیم شبکه بازویی بزرگسالان
 • ترمیم شبکه بازویی نوزادان
 • جراحی ترمیمی ناهنجاری های همراه تولد دست
 • جراحی ترمیمی ناهنجاری های همراه تولد جمجمه و صورت
 • درمان سندرم های فشارنده عصب 
 • درمان سندرم تونل کارپال CTS 
 • جراحی ترمیمی آسیب های دست در حوادث
 • جراحی ترمیمی آسیب های صورت در حوادث
 • ترمیم اعصاب محیطی در اندام های فوقانی و تحتانی
 • بازسازی نواقص پوستی با کمک فلاپ های منطقه ای ،دور یا فلاپ آزاد
 • جراحی و درمان زخم‌های مزمن
 • جراحی و درمان زخم بستر
 • جراحی انواع سوختگی‌های مزمن
 • جراحی انواع سرطان‌های پوستی به روش گرفت و فلپ
 • جراحی شکستگی‌های فک
 • جراحی شکاف لب و کام
 • جراحی بازسازی گوش
 • جراحی های زیبایی شامل :
 • جراحی اندوسکوپیک برولیفت
 • جراحی زیبایی لیفت صورت
 • جراحی زیبایی لیفت پیشانی
 • جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی)
 • جراحی زیبایی پلک ها (بلفاروپلاستی)
 • جراحی زیبایی فک و گونه
 • جراحی زیبایی تعبیه پروتز گونه
 • جراحی زیبایی تعبیه پروتز چانه
 • جراحی زیبایی غبغب
 • جراحی زیبایی گوش (اتوپلاستی)
 • جراحی زیبایی بازو (براکیوپلاستی)
 • جراحی زیبایی سینه (ماموپلاستی)
 • جراحی زیبایی تعبیه پروتز سینه
 • جراحی زیبایی شکم (آبدومینوپلاستی)
 • جراحی زیبایی تعبیه پروتز باسن
 • جراحی لیفت ران
 • لیپوساکشن
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب