بخش فوق تخصصی جراحی ترمیمی و پلاستیک زنان و کودکان بیمارستان پانزده خرداد با 30 تخت شامل 23 تخت بزرگسال و 7 تخت کودک در زمینه های ذیل آماده خدمت‌رسانی به مراجعین محترم می‌باشد.

 • ترمیم تاندون‌ها
 • ترمیم دفورمیتی های دست
 • انواع جراحی‌های میکروسکوپی دست
 • ترمیم شبکه بازویی بزرگسالان
 • ترمیم شبکه بازویی نوزادان
 • جراحی و درمان زخم‌های مزمن
 • جراحی و درمان زخم بستر
 • جراحی انواع سوختگی‌های مزمن
 • جراحی انواع سرطان‌های پوستی به روش گرفت و فلپ
 • جراحی شکستگی‌های فک
 • جراحی ترمیمی ناهنجاری های همراه تولد جمجمه و صورت
 • جراحی ترمیمی ناهنجاری های همراه تولد دست
 • جراحی شکاف لب و کام
 • درمان سندروم های فشارنده عصب 
 • درمان سندروم تونل کارپال CTS 
 • اصلاح فلج صورت
 • ترمیم اعصاب محیطی اندام‌های فوقانی و تحتانی
 • جراحی زیبایی بینی
 • جراحی زیبایی پلک
 • جراحی زیبایی لیفت صورت و پیشانی
 •  جراحی اندوسکوپیک برولیفت
 • جراحی زیبایی بازو
 • جراحی زیبایی سینه
 • جراحی زیبایی شکم
 • جراحی ترمیمی آسیب های دست و صورت در حوادث

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب