بخش فوق تخصصی جراحی ترمیمی جمجمه، فک و صورت مردان بیمارستان پانزده خرداد با 18 تخت در زمینه های ذیل آماده خدمت‌رسانی به مراجعین محترم می‌باشد.

 • جراحی و درمان زخم‌های مزمن
 • جراحی و درمان زخم بستر
 • جراحی انواع سوختگی‌های مزمن
 • جراحی انواع سرطان‌های پوستی به روش گرفت و فلپ
 • جراحی شکستگی‌های فک
 • اصلاح فلج صورت
 • جراحی ترمیمی ناهنجاری های همراه تولد جمجمه و صورت
 • جراحی شکاف لب و کام
 • جراحی بازسازی گوش
 • جراحی زیبایی بینی
 • جراحی زیبایی پلک
 • جراحی زیبایی لیفت صورت و پیشانی
 •  جراحی اندوسکوپیک برولیفت
 • جراحی زیبایی بازو
 • جراحی زیبایی سینه
 • جراحی زیبایی شکم
 • جراحی ترمیمی آسیب های صورت در حوادث
 • بازسازی نواقص پوستی با کمک فلاپ های منطقه ای ،دور یا فلاپ آزاد

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب