تلفن : 88902155 الی 9

داخلی 521

آدرس : تهران، بلوار کریم خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، بیمارستان 15 خرداد

 

 ساعات کار کتابخانه:

روزهای شنبه تا چهارشنبه: 7 صبح الی 7 شب

پنج شنبه : 7 صبح الی 13/30

ساعت کار سالن مطالعه: تمامی روزهای هفته بصورت 24 ساعته با هماهنگی مسئول کتابخانه ، سالن مطالعه در اختیار اساتید، دانشجویان و همکاران محترم مرکز می باشد.

 

آدرس کتابخانه بیمارستان 15 خرداد در گوگل مپ:

https://www.google.com/maps/place/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87+%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%AD/@35.7127346,51.4156331,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3f8e016b84fc37c5:0xf02750ff3176a189!8m2!3d35.7127303!4d51.4130582!16s%2Fg%2F1tg8h6f9?entry=ttu 

 

Email : 15khordad.library@gmail.com

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب