بیمارستان پانزده خرداد که از مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است در تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) واقع شده‌استاین بیمارستان از لحاظ تأمین نیازهای درمانی افراد در حوزه جراحی ترمیمی ، پلاستیک ، زیبایی و دست تنها بیمارستان در سطح کشور می باشد که خدمات خود را در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه می نماید.

این بیمارستان قبل از سال 1320  ساخته شده  و به صورت یک بیمارستان 80 تخت خوابی آغاز به کار نموده است. این مرکز قبلاً با نام های " بیمارستان شوروی " و " چهرازی "  فعالیت می کرده و از سال 1336 با نام بیمارستان "سازمان برنامه" به کارکنان آن سازمان خدمات درمانی ارائه می نموده است . از سال 1342 تا سال 1352 به عنوان بیمارستان  "وزارت اقتصاد و دارائی" فعالیت خود را ادامه داده و از سال 1352 تا سال 1356 به نام  " به آور "  تحت پوشش وزارت صنایع و معادن به مداوای بیماران آن وزارتخانه می پرداخت. از سال 1356 تحت پوشش وزارت بهـــداری قرار گرفت. در سال 1365 نام بیمارستان از " بـــه آور " بـه " پانزده خرداد " تغییر کرد. این مرکز در سال 1368 در اختیار دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفت و مجدداً یک سال بعد به بهداری استان واگذار گردید و در سال 1373 به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار شد و از ابتدای سال 1374 به عنوان مرکز پزشکی آموزشـــــی درمانی فوق تخصصی جراحی پلاستیک پانزده خرداد شروع به فعالیت نموده است.

در حال حاضر این مرکز یکی از مراکز منحصر به فرد در جراحی پلاستیک و ترمیمی ، فک و صورت ، دست و میکروسکوپی، سوختگی و زیبایـــی در کشور می باشد و با 180 تخت مصوب و 110 تخت فعال ارائه خدمت می نماید.

 

ریاست این بیمارستان را در حال حاضر آقای دکتر مسعود یاوری عهده دار می باشد.

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب