بیمه های طرف قرارداد با مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک 15 خرداد

  • تامین اجتماعی
  • سلامت و خدمات درمانی
  • نیروهای مسلح
  • کمیته امداد
  • بانگ تجارت
  • بانک صادرات
  • بانک ملت
  • بانک کشاورزی
  • شرکت فولاد
  • صدا و سیما

تبصره: ارائه معرفی نامه برای بیمه های بانک ها، شرکت فولاد و صدا و سیما جهت بستری شدن الزامی است.

 

تبصره: بیماران صدا و سیما جهت بهره مندی از خدمات سرپایی می بایست مبالغ خود را به صورت آزاد پرداخت نمایند.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب