اورژانس یک بیمارستان بخشی است که مراقبت از بیمارانی را که بدون وقت قبلی مراجعه کرده‌اند یا به وسیلۀ آمبولانس به بیمارستان منتقل شده اند را بر عهده دارد. با توجه به ماهیت برنامه‌ریزی نشده حضور بیمار در بخش اورژانس، این بخش باید طیف گسترده‌ای از درمان‌ها و روش‌های مواجهه برای معالجه اولیه بیماران را ارائه دهد.

بخش اورژانس بیمارستان پانزده خرداد شامل اتاق تریاژ ، اتاق احیا، معاینه پزشک ، تزریقات و تخت های تحت نظر می باشد.

در بخش اورژانس بیمارستان پانزده خرداد تمام بیماران در بدو ورود به واحد تریاژ مراجعه و بر اساس مشکل بیمار سطح بندی شده و سپس توسط پزشک اورژانس معاینه می شوند.

اتاق احیاء ( CPR ) :

برای بیمارانی که  نیاز به احیاء قلبی  ریوی دارند گروه احیاء در کمتر از یک دقیقه بر بالین بیمار حاضر می شوند.

اتاق CPR  در این بیمارستان مجهز به دستگاه شوک ، دستگاه ونتیلاتور ، مانیتور ، اکسیژن ، ساکشن  و ترالی اورژانس با چینش دستورالعمل کشوری استانداردهای دارویی بخش اورژانس بیمارستان (ویرایش هشتم) می باشد.

تحت نظر :

در این قسمت بیمارانی که نیاز به اقدامات درمانی بیشتری داشته، تحت نظر قرارگرفته و تعیین تکلیف می شوند.

کلیه تخت ها در بخش تحت نظر بیمارستان مجهز به مانیتورینگ کامل ، اکسیژن ، ساکشن می باشد.

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب