اعضای واحد توسعه تحقیقات بالینی 15 خرداد

سمت در شورا

سمت رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

نماینده معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

هیئت علمی

دکتر رضا وفایی

1

رئیس مرکز 15 خرداد و رئیس شورای پژوهشی واحد

هیئت علمی- فلوشیپ جراحی  دست

دکتر مسعود یاوری

2

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی و دبیر شورا

هیئت علمی- فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

3

عضو شورا

هیئت علمی- فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

دکتر سید اسماعیل حسن پور

4

عضو شورا

هیئت علمی- فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

دکتر سید مهدی موسوی زاده

5

عضو شورا

هیئت علمی- فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

دکتر ثریا شاهرخ

6

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب