اصول عمل

 

1- آموزش روشهای پایه ای برای مصاحبه با بیماران

2- درک بکارگیری روش جراحی مناسب برای مشکلات بیماران

3- بکارگیری روشهای صحیح ارزیابی بعد ازعمل در بیماران عادی و اورژانس

4- آموزش بکارگیری اصول اولیه دردرمان بیماران اورژانس

5- آموزش روشهای جراحی میکروسکوپی

6- پذیرش مسئولیت در مراقبت از بیماران و لحاظ مسائل اخلاق پزشکی

7- آموزش روشهای جراحی در اطاق عمل همانند برداشتن پوست ، انجام فلپ موضعی و ناحیه ای ، مراقبت از بیماران سوخته ، انجام فلپ های پوستی عضلانی و کمک کردن یا انجام عمل جراحی میکروسکوپی .

8- جراحي اورژانسهاي فك و صورت

9- شركت فعال در جراحي صدمات دست

10- آشنائي با ارزيابي داوطلبان جراحي زيبائي ، شركت در مصاحبه ، معاينه و مشاهده اعمال جراحي زيبائي

11- آشنائي با كامپيوتر

12- آشنائي با اصول عكاسي پزشكي

13- تسلط بر تهيه اسلايد و ارائه سخنراني

14- شركت فعال درتهيه مقاله و ارائه آن در داخل و خارج كشور

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب