• تاریخ انتشار : 1403/03/09 - 09:32
  • بازدید : 70
  • تعداد بازدیدکننده : 62
  • زمان مطالعه : 5 دقیقه

مرکز پزشکی آموزشی درمانی پانزده خرداد موفق به دریافت لوح برتر در حوزه بهره وری سبز و لوح بهره وری سبز شد

مرکز پزشکی آموزشی درمانی پانزده خرداد موفق به دریافت لوح برتر در حوزه بهره وری سبز و لوح بهره وری سبز شد.

 

به گزارش روابط عمومی کارگروه مدیریت بهره وری و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر علیرضا زالی در پنجمین جشنواره دانشگاه بهره‌ور که در روز 25 اردیبهشت برگزار شد، اظهار کرد: دستاوردهای جشنواره امروز ترجمان تلاش و همت افرادی است که متعهدانه به تعالی دانشگاه می‌اندیشند، ممارست این افراد برای ارتقای جایگاه دانشگاه ستودنی است.

رییس دانشگاه با بیان اینکه زکات علم نشرآن است، گفت: در فرهنگ مدیریت و بدون انتقال دانش، بهره‌وری شدنی نیست، امروز با افتخار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک که با موسسات و مراکز علمی معتبر منعقد کرده است، در فضای سیستم HIM دانش را در کشور و دنیا نشر می‌دهد.

وی به دستاوردهای مدیریت سبز در دانشگاه اشاره کرد و بهره‌وری اقتصادی، مدیریت پسماند و بهینه‌سازی مصرف و نتایج اقتصادی و زیست محیطی را از جمله آن عنوان کرد.

دکتر محمدحسن امامی رییس انجمن مدیریت سبز ایران نیز در این جشنواره با بیان اینکه بهره‌وری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی همراستا با بهره‌وری سبز در حرکت است ادامه داد: هدف اصلی استقرار سیستم مدیریت بیمارستانی با تمرکز بر مدیریت سبز صیانت از نظام بهداشت و درمان با کمک دانش نوینی است که در حوزه اقتصاد و محیط زیست کاراتر عمل کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اقدامات خود را معطوف به فعالیت‌های بالینی و درمانی نکرده افزود: این دانشگاه در حوزه زیست محیطی در کلاش جهانی فعالیت می‌کند.

دکتر امامی گزارشی با موضوع هوش سبز در نظام بهداشت و درمان ارایه داد و افزود: شناسایی مواردی از بیمارستان سبز که با ایمنی بیمار مغایرت نداشته باشد، برنامه‌ریزی و اجرا برای موارد شناسایی شده در خصوص بیمارستان سبز و برنامه‌ریزی و اجرای اقداماتی برای جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی مورد استفاده و حاملهای انرژی از جمله آیتم‌های استانداردسازی ئ اعتباربخشی ملی در بیمارستانهاست.

وی با بیان اینکه دانش ارایه خدمت با کیفیت به واسطه حل تعارض با محیط زیست و اقتصاد شدنی است اضافه کرد: تغییرات اقلیمی، آلودگی زیست محیطی و به‌هم خوردن اکوسیستم از جمله مواردی است که به عنوان بحران محیط زیست مطرح است.

مفهوم بیمارستان سبز بخش دیگری از سخنان رییس انجمن مدیریت سبز ایران را به خود اختصاص داد. وی افزود: ساختار پژوهش‌ها و پروژه‌ها در دانشگاه با رویکرد سبز در حال اجراست.

 

در پایان جلسه از تجارب برتر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی تقدیر شد.

تجربه موفق مرکز پزشکی آموزشی درمانی پانزده خرداد با عنوان استقرار استانداردهای مدریت سبز موفق به دریافت دو لوح شامل لوح برتر در حوزه بهره وری سبز و لوح بهره وری سبز شد.

 

مرکز پزشکی آموزشی درمانی پانزده خرداد موفق به دریافت لوح برتر در حوزه بهره وری سبز و لوح بهره وری سبز شد.

 

به گزارش روابط عمومی کارگروه مدیریت بهره وری و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر علیرضا زالی در پنجمین جشنواره دانشگاه بهره‌ور که در روز 25 اردیبهشت برگزار شد، اظهار کرد: دستاوردهای جشنواره امروز ترجمان تلاش و همت افرادی است که متعهدانه به تعالی دانشگاه می‌اندیشند، ممارست این افراد برای ارتقای جایگاه دانشگاه ستودنی است.

رییس دانشگاه با بیان اینکه زکات علم نشرآن است، گفت: در فرهنگ مدیریت و بدون انتقال دانش، بهره‌وری شدنی نیست، امروز با افتخار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک که با موسسات و مراکز علمی معتبر منعقد کرده است، در فضای سیستم HIM دانش را در کشور و دنیا نشر می‌دهد.

وی به دستاوردهای مدیریت سبز در دانشگاه اشاره کرد و بهره‌وری اقتصادی، مدیریت پسماند و بهینه‌سازی مصرف و نتایج اقتصادی و زیست محیطی را از جمله آن عنوان کرد.

دکتر محمدحسن امامی رییس انجمن مدیریت سبز ایران نیز در این جشنواره با بیان اینکه بهره‌وری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی همراستا با بهره‌وری سبز در حرکت است ادامه داد: هدف اصلی استقرار سیستم مدیریت بیمارستانی با تمرکز بر مدیریت سبز صیانت از نظام بهداشت و درمان با کمک دانش نوینی است که در حوزه اقتصاد و محیط زیست کاراتر عمل کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اقدامات خود را معطوف به فعالیت‌های بالینی و درمانی نکرده افزود: این دانشگاه در حوزه زیست محیطی در کلاش جهانی فعالیت می‌کند.

دکتر امامی گزارشی با موضوع هوش سبز در نظام بهداشت و درمان ارایه داد و افزود: شناسایی مواردی از بیمارستان سبز که با ایمنی بیمار مغایرت نداشته باشد، برنامه‌ریزی و اجرا برای موارد شناسایی شده در خصوص بیمارستان سبز و برنامه‌ریزی و اجرای اقداماتی برای جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی مورد استفاده و حاملهای انرژی از جمله آیتم‌های استانداردسازی ئ اعتباربخشی ملی در بیمارستانهاست.

وی با بیان اینکه دانش ارایه خدمت با کیفیت به واسطه حل تعارض با محیط زیست و اقتصاد شدنی است اضافه کرد: تغییرات اقلیمی، آلودگی زیست محیطی و به‌هم خوردن اکوسیستم از جمله مواردی است که به عنوان بحران محیط زیست مطرح است.

مفهوم بیمارستان سبز بخش دیگری از سخنان رییس انجمن مدیریت سبز ایران را به خود اختصاص داد. وی افزود: ساختار پژوهش‌ها و پروژه‌ها در دانشگاه با رویکرد سبز در حال اجراست.

 

در پایان جلسه از تجارب برتر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی تقدیر شد.

تجربه موفق مرکز پزشکی آموزشی درمانی پانزده خرداد با عنوان استقرار استانداردهای مدریت سبز موفق به دریافت دو لوح شامل لوح برتر در حوزه بهره وری سبز و لوح بهره وری سبز شد.

 

 

 

 

 

 

  • گروه خبری : اخبار همایش ها,اخبار عمومی
  • گروه خبری : 143048
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب