سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨ - 
 
منو اصلی
صفحه اصلي > درباره ما > برنامه عملیاتی 
 
 

فهرست برنامه عملیاتی:

                                                         بخش /واحد :  ایمنی بیمار      Patient Safety

کد سند :  PS-AP-01

هدف کلی :  ارتقاء سطح ایمنی بیماران

استراتژی 1:

پیاده سازی نظام  مدیریت خطر و ایمنی بیمار              

اهداف اختصاصی:

 

1

توجه دادن به داروهای با نام و تلفظ مشابه

 

2

شناسایی صحیح بیمار

 

3

ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

 

4

انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار

 

5

کنترل غلظت محلول های الکترولیت

 

6

اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارائه خدمات

 

7

اجتناب از اتصالات نادرست سوند و لوله ها

 

8

استفاده یکبار مصرف از وسایل تزریقات

 

9

بهبود بهداشت دست

 

10

تعیین و انتصاب مسئول پاسخگوی ایمنی بیمار

 

11

تعیین و انتصاب کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 

12

تعیین تیم ایمنی بیمار

 

استراتژی 2 :

پیاده سازی استانداردهای نظام اعتباربخشی

اهداف اختصاصی:

 

1

انجام بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار

 

2

برگزاری جلسات ماهیانه کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

 

 

     

                                               بخش /واحد :  توسعه آموزش بالینی   Clinical Education Development

کد سند :  CE-AP-01

هدف کلی :  ارتقاء سطح ایمنی بیماران

استراتژی 1:

بهره جستن از کادر پزشکی مجرب               

هدف اختصاصی:

 

1

ارتقاء سطح قبولی دستیاران در بورد فوق تخصصی

 

استراتژی 2:

 پیاده سازی نظام مدیریت خطر و ایمنی بیمار

هدف اختصاصی:

 

1

کاهش خطاهای پزشکی

 

هدف کلی :  ارتقاء مستمر کیفیت خدمات آموزشی، درمانی، پژوهشی

استراتژی 1:

توسعه و اجرای تحقیقات کاربردی

اهداف اختصاصی:

 

1

توسعه کیفی و کمی تحقیقات بالینی

 

2

ارائه آموزش بالینی با رویکرد مبتنی بر شواهد

 

هدف کلی :  افزایش رضایتمندی بیماران           

استراتژی 1:

پیاده سازی استانداردهای نظام اعتباربخشی

هدف اختصاصی:

 

1

بهبود فرایند حقوق گیرندگان خدمت 

 

 

 

                                               بخش /واحد :  مدیریت پرستاری   Nursing Management

کد سند :  NM-AP-01

هدف کلی :  ارتقاء  مستمر کیفیت خدمات

استراتژی 1:

پیاده سازی استانداردهای نظام اعتباربخشی

اهداف اختصاصی:

 

1

استقرار نظام شرح وظایف مدون اداره پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

 

2

 استقرار نظام بازدیدهای مدیریتی پرستاری

 

استراتژی 2:

ارتقاء و بهبود فرایند آموزش کارکنان 

اهداف اختصاصی:

 

1

ارتقاء توانمندی کارکنان پرستاری در کلیه بخش های مرکز به میزان 80 درصد  

 

2

ارزیابی عملکردی سالانه کادر پرستاری

 

3

ارزیابی های عملکردی کادر پرستاری به صورت شش ماهه

 

هدف کلی :  افزایش رضایتمندی بیماران و سایر مشتریان و ذینفعان     

استراتژی 1:

اجرای کامل طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان

اهداف اختصاصی:

 

1

استقرار نظام رضایت سنجی کارکنان پرستاری در مرکز  

 

2

ارتقاء نظام رسیدگی به شکایات

 

 

 

                                               بخش /واحد :  مدیریت خطر حوادث و بلایا  Hazard  Management

کد سند :  HM-AP-01

هدف کلی :  افزایش رضایتمندی بیماران و سایر مشتریان و ذینفعان     

استراتژی 1:

پیاده سازی نظام مدیریت خطر و ایمنی بیمار

هدف اختصاصی:

 

1

ارزیابی خطر حوادث و بلایا در حیطه های عملکردی با مشخص کردن اولویت ها  

 

هدف کلی :  ارتقای سطح ایمنی بیماران و کارکنان

 

استراتژی 1:

پیاده سازی نظام مدیریت خطر و ایمنی بیمار

هدف اختصاصی:

 

1

ارزیابی خطر حوادث و بلایا در حیطه سازه ای با مشخص کردن اولویت ها  

 

2

ارزیابی خطر حوادث و بلایا در حیطه غیر سازه ای با مشخص کردن اولویت ها  

 

 
 

                                               بخش /واحد :  مدیریت پسماند   Waste  Management

کد سند :  WM-AP-01

هدف کلی :  ارتقای سطح ایمنی بیماران و کارکنان     

استراتژی 1:

پیاده سازی نظام مدیریت خطر و ایمنی بیمار

هدف اختصاصی:

 

1

بهبود وضعیت مدیریت پسماند به میزان 50 درصد   

 

 

             

                                               بخش /واحد :  مدیریت منابع انسانی    Human Resource Management

کد سند :  HR-AP-01

هدف کلی :  ارتقای بهره وری منابع انسانی  

استراتژی 1:

ارتقاء و بهبود فرایند آموزش کارکنان   

هدف اختصاصی:

 

1

ارتقاء سطح آموزش کارکنان    

 

استراتژی 2:

پیاده سازی استانداردهای نظام اعتباربخشی

هدف اختصاصی:

 

1

تشکیل پرونده سلامت شغلی ( طب کار) برای پرسنل جدیدالورود    

 

 
مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک پانزده خرداد
آدرس : تهران - خیابان کریمخان،      خیابان شهید عضدی جنوبی

تلفن :   88943434- 021
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.