سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦ - 
 
منو اصلی
صفحه اصلي > اعضای هیات علمی > دکتر یاوری 
 
 

 

ام و نام خانوادگی: دکتر مسعود یاوری
آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ جراحی دست از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
رتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشي : جراحي پلاستيك و ترمیمی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس محل کار : تهران، خیابان کریم خان زند ، خیابان آبان جنوبی (شهید عضـــدی)، 
مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد - تلفن : 9-88902155  -  88943434          
  فاكس :  88909193 
E- Mail:  dr.masoudyavari@yahoo.com
============================================
 
میزان تحصیلات :
1 – پزشکی عمومی – 1369-1363 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2 – جراحی عمومی 1373-1369 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3 – فلوشیپ جراحی دست 1383-1382 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
 
موقعیت دانشگاهی :
1- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2- رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی اراک 1385-1383
3- مدیر گروه جراحی بیمارستان امام خمینی دانشگاه اراک 1380-1376
4- معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1389
5- مسئول کمیته اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی کشور از تاریخ 30/6/94
6- عضو هیئت ممتحنه دانشنامه فوق تخصصی رشته جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی از تاریخ 28/9/91
7- ریاست بخش جراحی دست ومیکروسکوپی مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد از 28/9/91
8- عضو کمیته ترفیعات دانشگاه از تاریخ   7/8/90 لغایت 20/5/94
9- عضو کمیته تدوین و ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ ) جراحی دست 
10-رئیس واحد توسعه آموزشی بالینی مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد اسفند ماه 94
11-معاون پژوهشی گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی  - ابلاغ شماره 329/0308-مورخ 18/1/95
 
سوابق اجرائی :
- عضو بسیج جامعه پزشکی
- رئیس بیمارستان شهدای لنجان اصفهان 1374
- رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه اراک 1380-1375
- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
- عضو جامعه جراحان ایران 
- عضو جامعه جراحان دست ایران
- عضو و رئیس سابق بازسازی اماکن متبرکه استان مرکزی
- رئیس هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی خمین در استان مرکزی
- عضو هیئت تجدید نظر نظام پزشکی اراک
- معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی شهید  بهشتی از سال 1386 لغایت 1394 
- معاون درمان بیمارستان 15 خرداد ( از سال 86 لغایت 26/5/93 )
- دبیر اجرائی کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت مادر و نوزاد از سال 1390 لغایت 1394
- کارشناس تخصصی رشته جراحی عمومی و جراحی دست دادسرا و هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی از سال 1392
- عضو کمیته نظارت بر تامین و توزیع لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی 
- ریاست کمیته منطقه ای نظارت بر واحد های درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای اگونیست از تاریخ 23/12/90 لغایت 20/5/94
- عضو کمیسیون قانونی ماده 20 دانشگاه از تاریخ 23/12/90 لغایت 20/5/94
- عضو کارگروه کاهش تصدی گری دانشگاه از تاریخ 26/7/89 لغایت 20/5/94
- عضو کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی استان تهران
- نماینده وزیر درکمیسیون تعزیرات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1389 لغایت 1394
 
کتب : 
- وظایف تیم های بهداشتی – درمانی در حوادث غیر مترقبه ،مولفان :دكتر مسعود ياوري , قاسم رييس اكبري ,محمد علي هدي
- بلایا و اقدامات اولیه ویژه امدادگران ، دکتر مسعود یاوری ، دکتر حسین بدخشان ،قاسم ریس اکبری
- بخشهای پشتیبانی در بیمارستان
- مروری بر جراحی دست ، آنتونی‌ای. اسمیت، استیفن‌اچ. لیسی؛ مترجم مسعود یاوری، ناصر محمدخواه، افشین ضیایی، شکوفه حسینی‌زحمتکش. تهران: پروانه دانش‏‫، ۱۳۸۸.‬
- دستور شفاهی  تلفنی 
- راهنمایی برای ارزیابی بهداشت دست 
 
 مقالات انگلیسی :
1-Distally Based sural artery flap without sural nerve 2010. Sadrollah Motamed, Masood Yavari, Hamid Reza Hallaj Mofrad, Reza Rafiee and Feaz Niazi Shahraki,Plastic and Reconstractive surgery Center, 15 Khordad Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 2010. All rights reserved.Acta Medica Iranica 2010; 48(2): 127-129.
 
2-Division of the first dorsal comportment of the hand two separated canels : Bvle or Exception  2009. Jamal Gousheh MD, Masoud Yavari MD, Ehsan Arasteh MD Arch Iranian Med 2009; 12 (1): 52 – 54 
 
3-Multiph trigger finger in a musicion. Masoud Yavari MD, Seyed Esmail Hassanpour MD, Seyed Mehdi Mosavizadeh MD Archives of Iranian Medicine, May 2010, Volume 13, Number 3:251-252, 
 
4-Comparison of sole to palm reconstruction using the combined medial plantar and medial pedis free flaps and abdominal pedicle flap for extensive palm injuries  2010. Masoud Yavari, Mohammad Reza Ghazisaidi, Shokufeh Hoseini Zahmatkesh, and Ramin Jahadi
Received: 11 Jan. 2009 ; Received in revised form: 20 Apr. 2009; Accepted: 28 Jun. 2009
 
5-End to side anastomosis for limb salvage in the single artery  of a traumatized exterimity Mohammad Reza GHAZISAIDI,1 Naser MOZAFARI,1 Masoud YAVARI,1 Seyed Nejat HOSSEINI2 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010;16 (6):516-520
 
6- Hassanpour S.E., Yavari M., Karbalaeikhani A., Saremi H.
Nerve Stripper – Assisted Sural Nerve Harvest.
 
7-Comparison of Three Different Methods of Dressing for partial thickness Skin Graft Donor site, Seyed Esmail Hassanpour, Seyed Mehdi Mosavizadeh, Masoud Yavari ,Hamid Reza Hallaj Mofrad ,Alireza Fadaei, World Journal of Plastic Surgery , Vol. 2, No,1, January 2013.
 
8-The Running Y-V Plasty for Treatment of Linear and
Cord-Like Burn Contractures ,Ehsan Arasteh and Masoud Yavari, Acta Medica Iranica, 2012; 50(11): 729-734.
 
 
9-Flexor Tendon Retrieval in Zone I and II: A New
Modified Technique,Ali Karbalaeikhani, and Masoud Yavari, Techniques in Hand & Upper Extremity Surgery _ Volume 16, Number 1, March 2012.
 
10-The first hand transplantation in Iran. Abdoljalil Kalantar Hormozi, Farhad Firoozi, Masoud Yavari, Ehsan Arasteh . International Journal of Organ Trasplantation  Medicine. 2013;Vol.4(3).
 
11- A comparative study on tendon transfer surgery in patient with R.N.P. Masoud Yavari, Hossein Ali Abdolrazaghi, Azadeh Riahi. WJPS, Vol.3,No.1,January, 2014.
 
12-Restoration of shoulder abduction by spinal accessory nerve transfer to suprascapular nerve. using posterior approachMasoud Yavari1, Naveed Nabizadeh2, Seyed Esmail Hassanpour1, Rayehe Salem1HealthMED - Volume 8 , Number 9 , 2014
 
13-Evaluation of early active controlled motion in flexor tendon repair , Masoud Yavari, Ramin Farzam , Azade Riyahi,Iranian rehabilitation journal(Autumn 2015), Volume 13, Number 3:91-100
 
14- The Mid-Term Changes of Pulmonary Function Tests After Phrenic Nerve Transfer,Masoud Yavari, Seyed Esmail Hassanpour, and Mohammad Khodayari, 
 Arch Trauma Res. 2016 March; 5(1): e30672.
 
15- Prevalence of ulnar-to-median nerve motor fiber anastomosis
(Riché-Cannieu communicating branch) in hand:An electrophysiological study, Tannaz Ahadi, Gholam Reza Raissi, Masood Yavari,Lobat Majidi, Med J Islam Repub Iran 2016 (9 February). Vol. 30:324.
16-Hospital Income Loss due to Incomplete Clinical Documentation: A Survey of Service Items and Potential Causes in the Iranian Teaching Hospitals,  Masoud Yavari, Leila Azimi, Ghassem Khosro Abadi, Mahnaz Baladast, Sharareh Salaj Mahmoudi, Sheida Vahidi,  International Journal of Hospital Research 2015, 4(3):137-142 
 
17- Chronic nonpigmented villonodular synovitis in a 13 years old girl: A Case Report. Iranian Journal of  Pediatric Surgery
 
18-tendon transfer in congenital deficiency of flexor pollicis longus without  other associated anomalies of thumb ,Masoud Yavari , Ramin Farzam, Azade Riyahi,journal of Iranian clinical research ,2016;2(1):158-160
 
19- Comparing Blood Sugar Levels Measured  by Glucometer in  Healthy and Crushed Fingers to Predict Gangrenous Fingers, Masoud Yavari,1 Seyed Esmail Hassanpour,1 Marzieh Naghavi Ravandi,1,* and Feizollah Niazi1,Archives of trauma research ,2016
 
  مقالات فارسی :
1- شیوع تغییر آناتومیک عضلات تنار در مبتلایان به سندرم تونل کارپال ، دكتر مسعود ياوري، دكترشاهين محمد صادقي، دكترجمال گوشه ،پژوهش در پزشكي ، شماره 130، تابستان 1388  ص 77
 
2- بررسی تاثیر حرکات زودرس بر عملکرد ترمیم تاندونهای فلکسور انگشتان دست، دكتر مسعود ياوري ، دكتر شاهين محمد صادقي، دكتر ناصر مظفري ،پژوهش در پزشكي ، شماره 129، بهار 1388  ص 35
 
3-تعیین ارزش تشخیصی معاینه بالینی در آسیب تاندون های اکستانسور در زونهای نفوذی دیستال ساعد ، دكتر مسعود ياوري  ،  مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك، شماره 39، تابستان 1386  ص 67
 
4-بررسی روشهای درمانی آسیب نوک انگشتان طی مــــدت 3 سال در بیمارستان 15 خرداد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،دكتر صدراله معتمد ، دكتر مسعود ياوري مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران ، شماره 94، تابستان 1385  ص 147
 
5- بررسی وضعیت حس در فلپ جزیره ای سورال با پایه انتهائی
 
6-استفاده از انتقال آزاد عضله گراسیلیس برای برقراری ابدکشن و فلکشن به جلو شانه در ضایعات شبکه بازویی، دكتر مسعود ياوري ، دكتر سيداسماعيل حسن پور ، دكتر محمدرضا قاضي سعيدي ، دكتر شكوفه حسيني زحمتكش ،پژوهش در پزشكي ، شماره 132، زمستان 1388  ص 214
 
7-پیوند موفقیت آمیز قطع تروماتیک در اندام فوقانی در بیمارستان 15 خرداد، دكتر مسعود ياوري ، دكتر ناصر محمدخواه ، دكتر علي رادمهر  ،مجله پزشكي تامين اجتماعي، شماره 43، مهر و آبان 1387  ص 31
 
8-مقایسه نتایج سه روش مختلف انتقال تاندون در فلج عصب رادیال ، دكتر مسعود ياوري ، دكتر علي كربلايي خاني ، دكتر عاليا آيت اللهي موسوي ، دكتر عليرضا زند  ،جراحي استخوان و مفاصل ايران، شماره 32، تابستان 1389  ص 125
 
9- مقايسه تاثير Flap V-YباNeurovascular Island Flap بر ميـــزان بي حسي نوك انگشتان و نتايج عمل،دكتر مسعود ياوري ، دكتر صدرا... معتمد، دكتر افشين ضيايي   ،پژوهش در پزشكي ، شماره 134، تابستان 1389  ص 86
 
10-مقايسه نتايج ترميم با دو روش بازيابي تاندوني در زون 2، همي كسلر همراه با خارج كردن تاندون از غلاف و روش بازيابي بدون خارج كردن تاندون از غلاف با لوپ بلند نايلون،دكتر سيداسماعيل حسن پور ، دكتر مسعود ياوري ، دكتر علي كربلايي خاني ،نشريه جراحي ايران، سال نوزدهم، شماره 3، پاييز 1390  ص 20
 
11- مقايسه نتايج عمل جراحي انتقال يك تاندون با سه تاندون در بيماران مبتلا به فلج عصب راديال ، مسعود یاوری ،حسین علی عبدالرزاقی ،آزاده ریاحی،پژوهنده مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سال هفدهم، شماره3، پي در پي 87 ، صفحات 148 تا 151 مرداد و شهريور 1391
 
12- بررسی علل آسیب های اندام فوقانی طی سالهای 1388 تا 1390، دکتر مسعود یاوری، آزاده ریاحی،مهندس ناصر ولایی ، پژوهنده مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سال هجدهم ، شماره2، پي در پي 92 ، صفحات 97 تا 102 خرداد  و تیر  1392
 
13-دکتر حسن پور س ا ، دکتر یاوری م ، دکتر سواددار ف.برداشت فاشیالاتا –ارائه یک روش جدید و ساده، پژوهش در پزشکی ،دوره 38،شماره 3 ،پائیز 1393
 
14- بررسی میزان رعایت استانداردها در بخش  مراقبت های ویژه  بیمارستان های  منتخب تهران  -  دکتر مسعود یاوری -  دکتر سید حسین اردهالی -  مهشید معینی  -  مجله علمی سازمان نظام  پزشکی  جمهوری اسلامی ایران  - دوره 33- شماره 2 ( تابستان  94 ):131-137
 
مقالات در کنگره های داخلی :   
1)دکتر یاوری، دست له شده،  سی و هفتمین کنگره جامعه جراحان ایران اردیبهشت ماه 1392
2)دکتر یاوری، درمان مرحله  حاد و تحت حاد کلاسیفیکاسیون مرحله مزمن  ،  سی و هفتمین کنگره جامعه جراحان ایران اردیبهشت ماه 1392
3(دکتر یاوری،پیوند اندام قطع شده ،کنگره بین المللی جراحی خراسان آبان ماه 92  
4) دکتر یاوری ، جراحی ترمیمی تاخیری در بیماران با سوختگی اندام ، سمپوزیوم یک روزه برخورد با بیمار سوختگی حاد ، سوم  اسفند ماه 1392 ، سالن همایش بیمارستان مدرس
 
شرکت در میزگردها و پانل ها : 
1) دکتر یاوری ، رئیس پانل بافت نرم در اورژانس  های دست ، کنگره جامعه جراحان اردیبهشت 1392
2- دکتر یاوری ،پانل  توان بخشی در تروما ،کنگره بین المللی جراحی خراسان آبان ماه 92  
 
طرح های تحقیقاتی :
1-مقایسه اثر دو روش جراحی فلپ  V-Y و نوروواسکولار ایلند فلپ در حس تفکیک دو نقطه نوک انگشت مجری یا مجریان : 1– دکتر صدرا... معتمد – جراح پلاستیک – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان 15 خرداد – 2دکتر مسعود یاوری – جراح دست – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان 15 خرداد ،همکار : دکترافشین ضیایی – جراح دست استادیار دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ،سال ارائه گزارش نهایی : 1388
2-ارزیابی شاخص های شهر سالم در شهر اراک 
3-تعیین نیازهای خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی منجر به ارجاع بیماران در شهر اراک و هزینه اثر بخشی آن
4- بررسی بازسازی یک مرحله ای تاندون خم کننده انگشتان با استفاده از تاندون خم کننده سطحی 
5- بررسی میزان اثر بخشی لیزر کم توان در ترمیم تاندونهای فلکسور ،سال ارائه گزارش نهایی : 1394
6- بررسی وضعیت ثبت خدمات دارای تعرفه در بیماران بستری بیمارستانهای دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال 1392
 
پایان نامه ها :
1-دکتر  محمود الهوئی نظری، بررسی نتایج حرکت زودرس به دنبال برداشتن پیــــش از موعد آتل در ترمیم تاندون های فلکسور دست.دکتر یاوری،استاد راهنما .
2-دکتر علی رادمهر، بررسی نتایج روش تدریجی طویل کردن استخوانهای انگشتان و کف دست.دکتر یاوری،استاد راهنما 
3-دکترشاهرخ عطاریان، بررسی نتایج درمانی انتقال تاندون عضله اکستانسور کارپی رادیالیس                            به لترال باند انگشتان 4 و 5 جهت درمان  کلوهند دفورمیتی اولنار.دکتر یاوری ،استاد مشاور          
4- دکتر علی کربلائی خانی ، مقایسه نتایج ترمیم با دو روش بازیابی تاندونی زون 2، همی کسلر همراه با خارج کردن تاندون از غلاف و بازیابی بدون خارج کردن تاندون از غلاف با لوپ نایلونی بلند .دکتر یاوری ،استاد مشاور .1389
5- دکتر حسین صارمی، مقایسه نتایج روشهای متداول جراحی جهت اعاده خم شدن آرنج در بیماران با آسیب تروماتیک شبکه بازوئی در بیمارستان 15 خرداد در سالهای 88-1384.  دکتر یاوری،استاد راهنما
6- دکتر حسینعلی عبدالرزاقی، مقایسه تاثیر نتایج حاصل از عمل جراحی انتقال یک تاندون با انتقال 3 تاندون در بیماران فلج  عصب رادیال ، دکتر یاوری،استاد راهنما 
7- دکتر رایحه سالم، بررسی نتایج انتقال عصب اسپینال اکسسوری به عصب سوپرااسکاپولار با اپروچ خلفی در بیماران مبتلا به آسیب شبکه براکیال در بیمارستان 15 خرداد تهران،دکتر یاوری،استاد راهنما  
8- دکتر رامین فرزام،تعیین نتایج درمان حرکت دادن فعال زود هنگام کنترل شده پس از ترمیم اولیه پارگی تاندونهای خم کننده انگشتان دست در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد تهران درسال 1393،  دکتر یاوری،استاد راهنما 
9 – دکتر محمد خدایاری، بررسی تغییرات اسپیرومتری قبل و بعد از قطع یک طرفه عصب فرنیک، دکتر یاوری،استاد راهنما   
10-دکتر نغمه پور پزشک ، بررسی میزان اثربخشی لیزر کم توان در ترمیم تاندون های فلکسور دست،دکتر یاوری ،استاد راهنما،سال 1394
11-دکتر مرضیه نقوی ،مقایسه  میزان  قند خون  اندازه گیری  شده  با گلوکومتر  درانگشت  سالم و آسیب دیده  درپیش  بینی  گانگرن  انگشتان  در سال  1394  در بیمارستان  15 خرداد،دکتر یاوری ،استاد راهنما ،سال 1394
 
مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک پانزده خرداد
آدرس : تهران - خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی جنوبی

تلفن : 9-88902155 - 021
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.